Saradnja Grada i Centra ‘Koraci nade’ rezultira uspješnim projektima

Vršioc dužnosti gradonačelnika Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, sa saradnicima, posjetio je danas Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“, gdje se sastao sa Jasminom Krivošija, direktoricom Centra i njenim saradnicima.

„Dosadašnja saradnja Centra za djecu sa višestrukim smetnjama ,,Koraci nade” i Grada Tuzle rezultirala je uspješnim projektima podrške ovoj osjetljivoj populaciji našeg stanovništva. To se prije svega odnosi na izgradnju savremenog dnevnog centra za djecu sa višestrukim smetnjama, što svakako doprinosi njihovom socijalnom uključivanju ali i razvoju naše lokalne zajednice, kao zajednice koja pruža jednake mogućnosti za sve njene članove. Zahvalni smo Centru „Koraci nade“ na profesionalnom radu i ogromnom doprinosu u socijalnoj integraciji i podizanju kvaliteta života ove populacije i njihovih porodica. Grad Tuzla je u prethodnom periodu pružao podršku Centru, kako kroz finansiranje pojedinačnih projekata, tako i u sufinansiranju troškova rada Udruženja. Naše je čvrsto opredjeljenje da i u narednom periodu obezbjedimo kontinuiranu podršku Centru, djeci i njihovim roditeljima, jer naša djeca to zaslužuju“, izjavio je Lugavić, prilikom posjete Centru.

Direktorica Jasmina Krivošija upoznala je vršioca dužnosti gradonačelnika i saradnike sa problemima sa kojima se susreću u radu, te naglasila da je Centar uvijek bio otvoren za saradnju sa lokalnom zajednicom, te se još jednom zahvalila Gradu na izgradnji objekta Dnevnog centra. „Dobijanjem novih prostorija otvorile su se mogućnosti organizovanja radionica, edukacija, izložbi  i drugih aktivnosti, ne samo za djecu sa smetnjama u razvoju nego i za djecu iz obdaništa, škola i drugih organizacija, s ciljem bolje socijalne integracije i promovisanja prava i mogućnosti djece i mladih sa invaliditetom.Dugogodišnje iskustvo , profesionalna i moralna dužnost nas obavezuju da gledamo naprijed i tražimo moguća rješenja problematike u edukaciji i rehabilitaciji djece i mladih sa invaliditetom  i radimo na podizanju kvalitete života ove populacije i njihovih porodica. Centar Koraci nade je Udruženje građana i radi zahvaljujući projektima i donacijama i veoma nam je značajna podrška Grada Tuzle, koja nam pomaže da se razvijamo i opstanemo sve ove godine. Međutim, da bi Centar u budućnosti što bolje funkcionisao potrebna je značajnija podrška i viših nivoa vlasti i nadležnih ministarstava“, izjavila je Krivošija.

Centar za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade“ Tuzla počeo je sa radom 1994. godine i danas je jedan od svijetlih primjera servisa podrške djeci i mladima sa invaliditetom. Trenutno, svojim radom Centar obuhvata 172 korisnika, dobi od 0-28. godina svih stepena i kategorija ometenost i sa cijelog Tuzlanskog kantona.

(TIP)