Foto: Moguće je rješiti problem zagađenja zraka – student Internacionalnog univerziteta u Sarajevu predstavio konkretan projekt

Jedan od najvećih ekoloških problema Bosne i Hercegovine, ali i regiona predstavlja sve veće zagađenje zraka. Kako bi pomogao svojim sugrađanima, rješenje za ovaj problem pokušava pronaći student mašinstva na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu Damir Hanić, koji je osmislio uređaj pod nazivom “MED modul”.

U svom poduhvatu, Damir navodi da je osnovna komponenta srebro jodid (Agl) jer ima hemijska svojstva kojima može kupiti male čestice vode i od njih stvarati kapljice koje bi sa dovoljnom nakupljenom količinom napravile vještačku kišu

“Na ideju sam došao tako što sam na srednjoškolskoj razmjeni u Italiji pripremao pastu u školi te sam zaključio da se pasta zapravo može koristiti kao materijal za “kreiranje” raznih geometrijskih oblika. Uz pomoć svog oca sam dizajnirao modelsku raketu koja bi imala na vrhu punjenje srebro jodida a poklopac od te rakete bi bio napravljen od paste, te bi bio organski. Na kraju sam prešao na korištenje drona,  umjesto modelske rakete, radi efikasnosti, manjeg troška te kvalitetnije prenosivosti. Način na koji funkcioniše ovaj modul jeste da uz pomoć drona na koji je zakačen i koji mu služi kao prevozno sredstvo doseže gornju površinu smoga. U sklopu modula se nalazi posuda sa srebrom jodid. Kako bi se modul aktivirao, potrebno je da dron poleti iznad smoga, gdje bi se modul aktivirao i zaprašio smog srebro jodidoma.  U tom momentu dolazi do izražaja važnost kreiranja vještačke kiše, koju bi koristili za probijanje smoga i kreiranja rupa kroz koje bi prolazila toplota i zrake sunca do asfalta. Sa podizanjem visine, na otprilike 800 do 1000 metara, smog bi bio prepušten vjetrovima te bi se dekoncentrisao i raspršio.”.

Primarna prednost je da će MED Modul riješavati akutne smogove, sa štetnim zagađujućim materijama i indeksom kvalitete zraka iznad 150QI. Kompletan sistem je lagan i prenosiv iz jedne u drugu urbanu sredinu i, kako ističe Damir, na našem tržištu trenutno nema sličnih rješenja.

„Poslije početne investicije, cijeli sistem je relativno jeftin kada usporedimo sa brojem problema i troškova koje smog uzrokuje koji se manifestiraju kroz saobraćaj, zdravlje ljudi, zagađivanje okoline, potrošnje energenata i dr. Također, kroz ovaj projekat bi se mogle uposliti osobe sa tjelesnim oštećenjima koje bi lako mogle upravljati sistemom,“ naglašava inovator.

Kao i u mnogim drugim sličnim situacijama u našoj državi, lokalne vlasti još uvijek nisu dale svoju podršku ovoj značajnoj inovaciji. Međutim, struka se pozitivno očitovala o projektu ovog mladog inovatora i smatraju da njegova ideja ima utemeljenje u nauci i da su napravljeni prvi koraci ka konkretnoj realizaciji rješavanja problema zagađenja zraka.

“Svakako, veća efikasnost bi se postigla ulaganjem u značajan broj dron jedinica ili neka druga ‘prevozna’ sredstva poput aviona kojim se postiže skalabilnost i održivost cijelog projekta“, zaključuje Damir Hanić.

Na kraju, ističe da je život mladih inovatora i naučnika u BiH dosta izazovan i da država nedovoljno ulaže u nauku, ali da se konkretni ciljevi koji su detaljno isplanirani i razrađeni, uz podršku kvalitetnih obrazovnih institucija, ipak mogu realizovati čemu svjedoči primjer studenta IUS-a, Damira Hanića.

(TIP/Izvor: Oslobođenje)