Lugavić: ‘Grad Tuzla želi nastaviti razvijati partnerski odnos sa svim organizacijama civilnog društva’

Vršioc dužnosti gradonačelnika Tuzle dr.sc. Zijad Lugavić u petak je posjetio Udruženje žena Romkinja “Bolja bućnost”. Riječ je o ženskoj romskoj nevladinoj organizaciji koja svojim djelovanjem doprinosi poboljšanju uslova života romske populacije sa fokusom na Romkinje.

Tokom radnog sastanka predstavljeni su neki od uspješnih projekata koje su članice ovog udruženja realizovale u proteklom periodu, a razgovaralo se i o značaju Udruženja za poboljšanje uslova života romske zajednice u Tuzli, te izradi novog Akcionog plana za Rome i Romkinje Grada Tuzle. Predstavnice udruženja zahvalile su se Gradskoj upravi i Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu na veoma dobroj saradnji i finansijkoj podršci pri realizaciji projekata, koji se tiču rješavanja problema sa kojima se susreće romska populacija u Tuzli, a tu se prije svega misli na obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

“Grad Tuzla želi nastaviti razvijati partnerski odnos sa svim organizacijama civilnog društva, za šta je potreban multidisciplinarni pristup i angažman svih nivoa vlasti. Fokus djelovanja gradske administracije u budućnosti će biti kroz sistematska rješenja i rad na projektima koji se tiču stvarnih potreba ove zajednice, kako bi se osiguralo pravovremeno planiranje i efikasna realizacija predviđenih aktivnosti”, istakao je vršioc dužnosti gradonačelnika Tuzle dr. sc. Zijad Lugavić.

(TIP)