Osigurana sredstva za podršku sigurnim kućama za smještaj žena žrtava nasilja

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Dževad Mahmutović potpisao je ugovore sa osam nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće za smještaj žena žrtava nasilja.

U pitanju su “Fondacija lokalne demokratije” Sarajevo, “Medica” Zenica, “Udružene žene” Banjaluka, “Budućnost” Modriča, “Žene sa Une” Bihać, “Vive žene” Tuzla, “Lara” Bijeljina i “Žena BiH” Mostar.

“Naime, iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine osigurana su grant sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 KM, a koja su ravnomjerno raspodijeljena na osam nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, tako da je svakoj dodijeljeno po 12.500 KM”, saopšteno je iz ministarstva.

Sredstva će biti iskorištena za operativne troškove, odnosno tekuće izdatke za period do 30. maja 2023. godine.

“Ovaj grant je značajna podrška sigurnim kućama jer trenutno finansiranje ne obuhvata sve usluge koje propisuje Istanbulska konvencija, što znači da nisu osigurana sredstva za operativne troškove za funkicionisanje sigurnih kuća. Ovo je treći grant po redu, s obzirom da su sredstva dodijeljivana iz budžeta ministarstva i u 2020. i 2021. godini. Ove aktivnosti bit će nastavljene i u buduće”, rekao je Mahmutović.

U saopštenju se dodaje da je neophodno omogućiti sigurnim kućama da ostanu dostupne svim ženama i djeci, žrtvama rodno zasnovanog i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će nastaviti sa radom na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama, kao i jačanju kapaciteta subjekata zaštite, prevencije i procesuiranja počinilaca. Cilj je osiguranje kontinuirane podrške i sistemskog rješenja za funkcionisanje sigurnih kuća za podršku žrtvama nasilja.

(TIP/Izvor: Fena/Foto: Ilustracija)