Ukupno 33 godine zatvora zbog međunarodne trgovine ljudima

Sud BiH proglasio je Elvisa Salčinovića, Tonija Hamidovića, Luku Hrustića, Kenana Frndića, Božidara Trišića i Nedeljka Dakića krivima i osudio na ukupno 33 godine zatvora zbog međunarodne trgovine ljudima, pranja novca, davanja dara, te davanja i primanja mita.

Oni su, prema presudi, dužni da vrate nezakonito stečenu korist od po 389.887 eura.

Istom presudom Dakić je oslobođen krivice za davanje mita jer, kako je u obrazloženju naveo predsjedavajući Sudskog vijeća Izo Tankić, činjenični opis u optužnici ne sadrži elemente tog krivičnog djela, odnosno ne zna se kome je, kada i koliko dao novca.

Salčinović i Hamidović proglašeni su krivim za međunarodnu trgovinu ljudima i pranje novca i obojica su dobili jedinstvene kazne od po 12 godina zatvora.

Optuženi Frndić za svoju ulogu u međunarodnoj trgovini ljudima i pranju novca dobio je jedinstvenu kaznu od pet godina, a kao sporedna izrečena mu je i novčana od 10.000 KM.

Hrustić je za krivična djela davanje dara ili drugih oblika koristi i davanje mita dobio je dvije godine zatvora, koliko i Božidar Trišić koji je proglašen krivim za primanje mita.

Osim zatvorske kazne, Trišić je osuđen i na sporednu kaznu od 5.000 KM.

Iako su se teretili da su djela počinili u okviru organizovane grupe, Sudsko vijeće je utvrdilo da je svako od optuženih za sebe činio krivična djela međunarodne trgovine ljudima s ciljem sticanja imovinske koristi.

Optužnica protiv Salčinovića i ostalih podignuta je u maju 2018. godine.

(TIP/Izvor: Srna/Foto: Arhiva)