Objavljujemo liste kandidata PDA za Opće izbore 2022

Politička organizacija PDA je za Opće izbore 2022, koji će se u održati 2. oktobra, prijavila 151 kandidata i to za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine u tri izborne jedinice, zatim za Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u pet izbornih jedinica, Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i za skupštine kantona u tri izborne jedinice.

Nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine za izbornu jedinicu 515 je Mirsad Kukić, osnivač PDA, koji je na prošlim Općim izborima, za ovaj nivo vlasti imao 31.309 glasova, čime je zauzeo visoko drugo mjesto po broju osvojenih glasova među 42 izabrana nosioca mandata kandidovana iz drugih stranaka.

Kada je u pitanju Narodna skupština Republike Srpske, PDA kandidati Azra Pašalić, Ajdin Mešić i Mensur Galjić, uzeli su učešće u koaliciji „Pokret za državu“.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine – izborna jedinica 515

 1. Mirsad Kukić
 2. Merita Horozić
 3. Mirsad Bećić
 4. Alen Kamerić
 5. Emina Alić
 6. Admir Sadiković
 7. Edisa Delić
 8. Selvin Goloman
 9. Esmira Krekić
 10. Salen Snagić

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine – izborna jedinica 514

 1. Muzafir Serhatlić
 2. Bahrija Karamustafić
 3. Nermin Mlivić
 4. Alen Begunić
 5. Amela Ahmetbegović

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine – izborna jedinica 511

 1. Haris Šabić

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – izborna jedinica 406

 1. Tarik Karamustafić
 2. Selmina Zaimović
 3. Rijad Kadrić
 4. Amna Šabanović
 5. Eldin Delimustafić

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – izborna jedinica 405

 1. Jusuf Čahtarević
 2. Ajla Krpić
 3. Adil Bahtić
 4. Indira Sabitović
 5. Sifet Kendić

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – izborna jedinica 404

 1. Elzina Pirić
 2. Melvin Mandalović
 3. Emir Bektić
 4. Rasim Dostović
 5. Semina Muratovic
 6. Sedin Nuhanovic
 7. Mubera Husić Tursunović
 8. Senad Selimbašić
 9. Nermina Hadžić

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – izborna jedinica 403

 1. Samir Imamović
 2. Anela Karić Husarić
 3. Suad Salibašić
 4. Edina Sejdin
 5. Mehan Smajić
 6. Adi Mehinović
 7. Merima Bajrić
 8. Fuad Muminović
 9. Indira Mešić
 10. Osman Bajrektarević
 11. Amela Hodžić
 12. Emir Šahović

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – izborna jedinica 402

 1. Husein Topčagić
 2. Mevlija Hamidović
 3. Mehmed Hukić
 4. Alen Dizdarević
 5. Medina Husejnović
 6. Enes Salkanović
 7. Sabina Jukan
 8. Edin Kovacević
 9. Emina Babić

Skupština Zeničko-dobojskog kantona – izborna jedinica 204

 1. Nesib Serhatlić
 2. Adisa Nalić
 3. Mirsad Bečić
 4. Alen Džinić
 5. Anesa Hasić
 6. Hajrudin Kafedžić
 7. Anes Velić
 8. Medina Karamustafić
 9. Indira Gradinović
 10. Mirza Pulić
 11. Aiša Kovačević
 12. Ibro Krpić
 13. Azra Čolić
 14. Ahmet Huseinbašić
 15. Emrah Kovačević
 16. Adela Mujagić
 17. Bahrudin Nalić
 18. Mirsada Bahtić
 19. Amar Nalić
 20. Elvedin Fatić
 21. Senida Kulaglić
 22. Stanko Ignjatović
 23. Zuleha Mlivić
 24. Edin Džinalić
 25. Fahir Jašarević
 26. Hadžira Crnovčić
 27. Eldin Šabić
 28. Merima Begunić
 29. Rifet Halilović
 30. Irnes Mlivić

Skupština Tuzlanskog kantona – izborna jedinica 203

 1. Senad Alić
 2. Lejla Ćebić Đerzić
 3. Jakub Suljkanović
 4. Nijaz Mezetović
 5. Ismeta Hadžić
 6. Nermin Mustajbašić
 7. Esad Džidić
 8. Sanela Jurišić
 9. Zerina Omerašević
 10. Nusret Butković
 11. Azra Livadić
 12. Sejfudin Halilović
 13. Fahrudina Jahić
 14. Ferid Hodžić
 15. Samir Cipurković
 16. Sanela Rabić
 17. Mehmed Hasanović
 18. Edisa Muratović
 19. Sabahudin Puškarević
 20. Edis Selimović
 21. Jasminka Softić
 22. Alija Kadrić
 23. Belma Brigić Softić
 24. Jasmin Hodžić
 25. Enver Nurikić
 26. Zejna Bradarić Hajdarević
 27. Sejdija Adžikić
 28. Alma Durmić
 29. Miralem Mujanović
 30. Nedžad Džafić
 31. Mirna Ajruli
 32. Midhat Husić
 33. Merima Vehabović
 34. Šemsudin Valjevac
 35. Damir Husejnović
 36. Almedina Pašalić
 37. Muhamed Isić
 38. Edisa Kikić Halilčević
 39. Ahmet Salihović
 40. Eldar Rekić

Skupština Posavskog kantona – izborna jedinica 202

 1. Mujo Puzić
 2. Irma Kahvedžić
 3. Osman Kahvedžić
 4. Adnan Saldić
 5. Emina Nislić
 6. Nusret Saltović
 7. Hanka Kahvedžić
 8. Rašid Puzić
 9. Amela Ajanović
 10. Elmir Ćumurović
 11. Samra Salkanović
 12. Mirza Imširović
 13. Emira Dedić
 14. Alen Dervišević
 15. Erdin Bikić
 16. Almedina Sakanović
 17. Irfan Šabanović
 18. Adela Šišić
 19. Semir Omičević
 20. Esad Malić
 21. Irma Krpić
 22. Enes Hadžidedić

(TIP)