Bivši direktor Konjuha osuđen na pet godina zatvora

Vrhovni sud FBiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda Tuzla za Eldina Brčaninovića, bivšeg direktora firme Konjuh d.d Živinice, i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja,  čime je presuda postala pravosnažna.

Također, Brčaninoviću se izriče  i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili funkcije  direktora u privatnim ili javnim preduzećima, ustanovama ili organima u BiH u trajanju od 5 godina, te se obavezuje da oštećenoj firmi  „Konjuh“ dd u stečaju na ime naknade štete isplati iznos od 105.000 KM u roku od 30 dana.

Podsjećamo, optužnicom ovog Tužilaštva se Brčaninović  teretio da je kao direktor i odgovorna osoba u firmi Konjuh Živinice zloupotrijebio ovlaštenja, postupao suprotno interesima službe i Konjuha i suprotno propisima koji su ga obavezivali na zakonito, savjesno i odgovorno poslovanje.

U dvije radnje koje se Brčaninoviću  optužnicom stavljaju na teret navodi se da je firmi BH Pelete d.o.o Živinice,  u kojoj je bio jedan od osnivača i sa kojom je Konjuh imao zaključene ugovore o poslovnom odnosu, pribavio imovinsku korist u ukupnom  iznosu od oko 475.000 KM

U prvoj tački  optužnice se navodi da je ovoj firmi zloupotrebom položaja  pribavio korist u iznosu od oko 370.000 KM tokom poslovnog odnosa vezanog za rekonstrukciju kotlovnice za proizvodnju peleta, o kojem iznosu je nadležni sud ranije odlučio u parničnom postupku. U drugoj tački  optužnice se navodi da je istoj firmi pribavio korist u iznosu od 105.000 KM  tako što je odobrio isplaćivanje fakture za ovu firmu za izvođenje radova na nadstrešnici kotlovnice koji nikada nisu izvedeni. Sud je u odnosu na ovu tačku optužnice obavezao osuđenog da na ime naknade štete isplati ovaj iznos firmi „Konjuh“  u stečaju.

(TIP)