200 hiljada KM za uređenje dvije putne dionice u općini Banovići

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica osiguralo je 200 hiljada konvertibilnih maraka za sufinansiranje dva projekta iz oblasti uređenja lokalne putne mreže na području općine Banovići.

Radi se o projektima: „Rekonstrukcija i asfaltiranje puta, dionica Karahodžići – I faza“, za šta će se izdvojiti 118 hiljada maraka i „Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u MZ Treštenica (dionica krak I i II), za šta je osiguran iznos od 82 hiljade KM.

Ugovor o namjenskom korištenju doniranih sredstava potpisan je u prostorijama Ministarstva (u Sarajevu), a potpisali su ga resorni ministar Edin Ramić i općinski načelnik dr. Bego Gutić.

Potpisan sporazum sa Direkciom regionalnih cesta TK o sanaciji cesta u Omazićima i Podgorju

Općina Banovići i Javna ustanova „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“ potpisali su sporazum o relizacii projekata: „Rehabilitacija i sanacija ceste Oskova – Beširovići, MZ Omazići“ i „Rehabilitacija i sanacija ceste – dionica Čubrić, MZ Podgorje“.

Sredstva za realizaciju navedenih projekata osigurala je Vlada TK, i to u ukupnom iznosu od 215 hiljada konvertibilnih maraka. Sporazum su potpisali u ime općine Banovići Amir Mrkonjić, pomoćnik načelnika za planiranje, poduzetništvo i razvoj i Zijad Omerčić, direktor JU „Direkcija regionalnih cesta TK“.

Direkcija će u narednom periodu provesti postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova i sa istim sklopiti ugovor, a krajnji rok za realizaciju projekata biće prilagođen dinamici izvođenja radova.

(TIP)