Prodaje se zemljište i zgrada Hotela Tuzla

Prodaje se zemljište i zgrada Hotela Tuzla ukupne površine zemljišta 15.754 m2 i zgrade 4.270 m2.

Ročište za prodaju je zakazano za dan 13. 07. 2022. godine u 11:00 kod Općinskog suda u Tuzli.

Procijenjena vrijednost nekretnina je 12.138.000,00 KM (dvanaest miliona stotinu trideset osam hiljada KM).

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja prije održavanja ročišta za prodaju polože osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM na depozitni račun Općinskog suda u Tuzli, piše Avaz.ba.

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 035 245 060.