Jačanje međusektorske saradnje u borbi protiv zloupotrebe droga u TK

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar unutrašnjih poslova TK Hajrudin Mehanović prisustvovali su današnjem obilježavanju Medjunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) u Smolući.

Jedan od osnivača CROPS-a, zajedno sa Islamskom zajednicom je i Vlada Tuzlanskog kantona koja je ove godine sredstva koja izdvaja za Centar  povećala za 50.000 KM. „Svjesni smo društvenog značaja ove ustanove i svega onoga što predstavlja CROPS“, kazao je ovom prilikom premijer Halilagić naglasivši da Vlada TK ima obavezu da u kontinuitetu vrši ulaganja i podrži rad ove ustanove.

„Nadam se da će CROPS imati što manje štićenika i to nam je društvena odgovornost. To bi naravno željeli da se desi, ali kada se ukaže potreba dobro je da imamo jednu ovako organizovanu ustanovu“, rekao je premijer Halilagić.

Kroz Centar je tokom 18 godina postojanja prošlo 500 štićenika iz cijele Bosne i Hercegovine a smještaj i boravak je besplatan.

„Imamo dosta pozitivnih primjera“, kaže direktor ustanove Mevludin Joldić, „da se ova bolest može pobijediti. Nakon izlaska iz Centra mnogi su osnovali porodicu, našli posao, zaposlenje, postali uspješni u biznisu. Mi svjedočimo ovim radom i iskustvom i znanjem od 18 godina da se bolest ovisnosti može pobijediti. „Koncept dana“ je jako važan. U tom konceptu  jednog dana štićenici prolaze kroz četiri terapije: radno-okupacionu, psihološku, duhovnu i terapiju slobodnih aktivnosti“, naglašava direktor Joldić.

Trenutno je u Centru u Smolući14 štićenika a kapacitet je njih 20 u istom vremenskom periodu.

Dr Mevludin Hasanović smatra da rehabilitacija mora biti psihosocijalna i duhovna a to je u CROPS-u postignuto.

„Činjenicom da je doživio ove dane i godine CROPS je dokazao da je vrijedan, efikasan i da ima svoju perspektivu“, ističe neuropsihijatar Hasanović dodajući da: „ima mogućnost da se razvija dalje ukoliko naša i politička i ekonomska i društvena zajednica u svakom pogledu, od edukacijskog nivoa, sudstva preko medicine prihvati činjenicu da ove ljude trebamo spasiti u fazi kada oni ne mogu sami sebi pomoći“.

Uprava policije postiže dobre rezultate u sprječavanju zloupotrebe narkotičkih sredstava uz kontinuirani rad službenika policije i saradnju sa drugim policijskim agencijama, naglašeno je ovom prilikom.

Najavljena je i medijska kamapnja, u okviru sporazuma o saradnji Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova TK sa Centrom za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući i medijskom kućom „Slon“  pod nazivom „Zajedno spriječimo zloupotrebu opojnih droga“. „Cilj kampanje je da utičemo na svijest šire javnosti da naši građani budu svjesni i u tome upozore svoje najbliže o svim štetnim posljedicama zloupotrebe narkotičkih sredstava“, istaknula je ovom prilikom Amra Kapidžić, glasnogovornica UP MUP TK.

(TIP)