Udruženja pozivala Tužilaštvo BiH da konačno pristupi primjeni ‘Inckovog zakona’

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret  “Majke enklave Srebrenica i Žepa pozvali su Tužilaštvo BiH da konačno pristupi primjeni tzv.“Inckovog zakona”.

– I nakon skoro godinu dana od stupanja na snagu Zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine,  odnosno, odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH (tzv. Inckov zakon), nema niti jedne optužnice za negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina utvrđenih pravosnažnim presudama Međunarodnog vojnog suda, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY/MICT) ili Međunarodnog krivičnog suda(ICC) ili Suda u Bosni i Hercegovini – navodi se u saopćenju.

Više od 40 podnesenih prijava od organizacija i pojedinaca, kako naglašavaju, skuplja prašinu u Tužilaštvu BiH, a oni koji su podnijeli prijave, bar većina njih, nemaju nikakvu informaciju šta se dešava s njihovim prijavama.

– Pozivamo Tužilaštvo BiH, da navedene prijave, hitno i prioritetno  obradi i da, ukoliko postoji osnovana sumnja, podigne optužnice. Procesuiranje negatora za nas žrtve predstavlja isti prioritet kao i krivični progon zločinaca. S toga, pozivamo Tužilaštvo BiH, da konačno pristupi primjeni “Inckovog Zakona “, ali i Anexu B Revidirane državne strategije i procesuiranju 300 predmeta A liste, dostavljenih od Haškog tužilaštva, shodno Pravilima puta Rimskog sporazuma – ističe se u saopćenju.

(TIP)