Najava promocije knjige autorice Sanje Seferović Drnovšek “Sučeljavanje sa predrasudama” i “Treba li bumbar Zii naočale?”

Promocija knjige, autorice Sanje Seferović Drnovšek, “Sučeljavanje sa predrasudama”  će biti održana u srijedu, 15.06.2022.godine, sa početkom u 18:00 sati, u Kući i ateljeu Ismeta Mujezinovića Tuzla (Klosterska 19), u sklopu Centra za kulturu Tuzla. O knjizi će govoriti: Amira Turbić Hadžagić, prof. dr. sc, Edina Šarić, prof.dr.sc, Šimo Ešić, izdavač / pjesnik, Sead Nazibegović, prof.dr.sc i moderator promocije, te autorica romana, Sanja Seferović Drnovšek.

“Autobiografsko, dokumentarno pripovijedanje čikaške profesorice o životu kojim živi, intimni su zapisi bez pretenzije da se piše historija bilo čega, kazivanje koje životnim pričama svjedoči o prilikama, koje prate i opterećuju svakodnevicu prepunu nepoznavanja drugog i drugačijeg – govori o predrasudama protiv kojih se čovjek svog vremena bori znanjem, obrazovanjem i društvenom angažovanošću.”, stoji u uvodu romana “Sučeljavanje sa predrasudama”.

“Tokom života, kao advokatica, magistrica obrazovanja, direktorica izbjegličkog programa katoličke humanitarne organizacije u Čikagu, predavačica u američkim školama, rukovodilac Bosansko – američkog instituta za istraživanje genocida i edukaciju, a članica komisije za Holokasut i genocid države Illionis, kao i Bosanske čikaške biblioteke, spoznala sam porazno dejstvo predrasuda među ljudima različitih polova, kultura, ideologija, među različitim etničkim, rasnim i religioznim grupama..”, između ostaloga rekla je autorica Sanja Seferović Drnovšek o romanu “Sučeljavanje sa predrasudama.”

(TIP)