Vlada TK sufinansira šest projekata iz oblasti vodosnabdijevanja na području općine Banovići

Šest projekata iz oblasti vodoprivrede u općini Banovići će u ovoj godini biti sufinansirani od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, odnosno Vlade TK. U pitanju su dva infrastrukturna projekta i četiri projektne dokumentacije. To su projekti od općinskog značaja za koje je Vlada osigurati sredstva u iznosu od skoro 430 hiljada konvertibilnih maraka. Radi se o neraspoređenim sredstvima vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2022. godini koja se dodjeljuju općinama/gradovima.

Na području općine Banovići Vlada TK sufinansirati će projekte:  „Regulacija korita rijeke Litve, dionica od Zanatskog centra do TK Borac – I faza“ (318.547,38 KM), „Sanacija kaptaža, izgradnja rezervoara i distribucione mreže u naselju Odžak“ (83.274,88 KM), „Izgrada Glavnog projekta regulacije rijeke Litve, dionica od pružnog prelaza do Litvatransa“ (7.000,00 KM), „Izrada Glavnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u MZ Grad II, u ulicama ZANOBIH, ORB i Jelah I – djelu ulice Jezero“ (7.000,00 KM) i „Izrada idejnog i glavnog projekta za dogradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u MZ Oskova, u naseljima Oskova i Brioni i dijelu naselja Odorovići“ (7.000,00 KM).

(TIP)