Unaprjeđenje rada Vijeća mladih

Unaprjeđenje rada Vijeća mladih i animiranje mladih osoba da se priključe i doprinesu poboljšanju opšteg položaja mladih u Tuzlanskom kantonu bile su tema današnje posjete i radnog sastanka ministrice kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona Ivane Mijatović sa članovima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona.  Jedan korak bliže ostvarenju tog cilja je i Javni poziv za radno mjesto u Vijeću mladih, gdje će jedna mlada osoba dobiti priliku da radi u stimulativnom okruženju ujedno stičući nova znanja i vještine, rečeno je danas.

Ministrica Mijatović je istakla da je važno konstantno raditi na motivisanju mladih da se uključe u društvene tokove, pružati im prilike i uključivati ih u različite aktivnosti.

Vijeće mladih Tuzlanskog kantona je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima FBiH u ovom kantonu. U julu 2013. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici osam lokalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na polju javnog zagovaranja, politika prema mladima, rada sa mladima te unaprjeđuje omladinsko organizovanje u Tuzlanskom kantona.

Sastanku, uz ministricu Mijatović, prisustvovala je pomoćnica ministra za sport i mlade Lejla Elezović.

(TIP)