Tuzla: Berbić i Čavalić traže pomoć visokog predstavnika u BiH

Omer Berbić, vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Tuzla, s kolegom vijećnikom Admirom Čavalićem (SzBiH), obratio se visokom predstavniku, Delegaciji Evropske unije u BiH ambasadorima zemalja kvinte te Ombudsmanu za ljudska prava pismom u kojem ih upoznaje s kršenjem Statuta Grada Tuzle i pozivom na intervenciju u konkretnom slučaju. Radi se o tome da još uvijek građanke i građani Tuzle ne mogu birati svoje predstavnike u mjesne zajednice, nego te ljude delegiraju političke partije čime se poništava demokratska volja građana, ali i mjesne zajednice instrumentaliziraju u političke svrhe. Pismo Berbića i Čavalića prenosimo u cijelosti:

˝Obraćamo vam se sa žalbom povodom nepoštivanja statuta Grada Tuzla od strane Gradske uprave i većine u Gradskom vijeću a koja direktno krši prava građana u mjesnim zajednicama. S obzirom na to da se članovi 96 i 167 statuta direktno krše, te da je zbog toga oduzeto pravo građanima da sudjeluju u procesima donošenja odluka, mi vas pozivamo da urgentno reagujete.

Naime, Grad Tuzla je u maju prošle godine nakon gotovo sedam godina čekanja napokon dobio Statut Grada. Statutom Grada Tuzla je definisano da mjesne zajednice imaju pravni subjektivitet te u članu 96 da “Savjet mjesne zajednice biraju građani sa područja mjesne zajednice, demokratskim putem, na neposrednim i tajnim izborima.” Dalje se članom 167 navodi „U roku do šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta, Savjeti mjesnih zajednica su dužni donijeti statute mjesnih zajednica i izvršiti sve poslove organiziranja mjesnih zajednica u skladu sa odredbama ovog Statuta.“

Od tada do danas je prošlo godinu dana te smo mi u više navrata pokušali da ovu tačku stavimo na dnevni red Gradskog vijeća, nažalost bezuspješno. Postoje indikacije da trenutna većina u Gradskom vijeću koristi mjesne zajednice kao izvor prihoda za političke aktiviste što vodi apsolutnoj neiskorištenosti kapaciteta. Pritom se direktno zanemaruje rok od šest mjeseci postavljen Statutom (statuti mjesnih zajednica su se trebali donijeti u novembru 2021. godine).

Trenutno bez poštovanja Statuta punu moć odlučivanja ima centralizirana Gradska uprava s Gradskim vijećem i komisijama a koje su pod direktnom kontrolom nekoliko političkih subjekata. Shodno tome mnoge rubne mjesne zajednice su zapuštene te se građani sa pravom osjećaju zapostavljeni.

Ovim Grad Tuzla krši jedno od temeljnih prava propisanih Poveljom EU o temeljnim pravima gdje su u „Glavi V“ propisana prava građana, zatim jedno od osnovnih ljudskih prava propisanih Općom deklaracijom o ljudskim pravima u Članu 21:

‘1. Svatko ima pravo sudjelovati u upravljanju svojom zemljom neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika.

2.Svatko ima pravo na jednak pristup javnim službama u svojoj zemlji.

3.Volja naroda je temelj državne vlasti; ta se volja mora izražavati na povremenim i poštenim izborima, koji se provode uz opće i jednako pravo glasa, tajnim glasovanjem ili nekim drugim jednako slobodnim glasačkim postupkom.

Također, Grad Tuzla, odnosno Gradsko vijeće krši međunarodne ali i državne zakone. Po Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH obaveza je ispoštovati odredbe Statuta Grada.

Ovo vam pišemo iz razloga što trenutno ne postoji politička volja, odbijaju se brojne inicijative u vezi s ovom temom te Gradsko vijeće još uvijek nije napravilo odluku o načinu niti vremenu izbora. Navedeno ukazuje da ne postoji želja za donošenjem pravosnažnog statuta i konačnim okončanjem kontinuiranog kršenja osnovnih građanskih prava.

Smatramo da bi vaše tumačenje na osnovu žalbe doprinijelo vraćanju demokratije u Grad Tuzlu koji je kroz svoju historiju uvijek bio kolijevka demokratičnosti i simbol nade u BiH.“

(TIP)