Video/Foto: Potpisani ugovori o dodjeli sredstava FBiH kantonima; Tuzlanski kanton dobio podršku u vrijednosti skoro 39 miliona KM

U sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu u petak  su potpisani ugovori o raspodjeli ukupno 200 miliona KM kantonima u Federaciji BiH. Federacija BiH je kroz ponder  procentualno najviše podržala Posavski i Bosansko-podrinjski kanton Goražde, a Tuzlanski kanton ovom prilikom je dobio podršku u vrijednosti skoro 39 miliona KM.

Vlada Federacije BiH na ovaj način, prema riječima federalnog premijera Fadila Novalića, nastavlja snažnu finansijsku podršku kantonima, gradovima i općinama.˝Ovih 200 miliona maraka po treći puta dajemo kantonima, a uz to opštinama dajemo 39 miliona. Ovaj put smo na određeni način to prepakovali i rekli da se pola investira u infrastrukturu od interesa za Federaciju, a to se odnosi i na povezivanje entiteta, kantona, općina i gradova˝ , naveo je Novalić.

Naglasio je da to nije sve što rade u saradnji sa kantonima, te da su se založili da isprave neka ranija neravnopravna davanja koja kantoni, uslijed različitog ekonomskog potencijala, daju svojim građanima.

Video: Fena

˝Sve obaveze koji su kantoni različito servisirali kao što je naprimjer slučaj sa dječjim doplatkom podigli smo na viši nivo. Nadam se da ćemo i dalje u dobrom okruženju mi i kantoni sarađivati na dobrobrobit naših građana, ne samo na njihovu ekonomsku dobrobit, nego i na pravednost i izjednačavanje njihovih prava bez obzira u kojem kantonu žive˝.. kazao je Novalić.

Vlada FBiH je na sjednici krajem maja ove godine godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih budžetom FBiH za 2022. godinu “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni u iznosu od 200.000.000 KM.

Od ukupnog iznosa, a na osnovu utvrđenih kriterija, Unsko-sanskom kantonu pripada 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM, te Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.

(TIP)