Na inicijativu Naše stranke Skupština TK izglasala da se lijekovi Clexane i Clivarine uvrste na esencijalnu listu lijekova

Amra Nadarević Vodenčarević, zastupnica Naše stranke, kaže da postoji niz dijagnoza i veliki broj pacijenata kojima su za liječenje potrebni pomenuti lijekovi, a ona kao primjer izdvaja trombofiliju:

„Trombofilija može biti smrtonosna, a pacijentima je zbog trenutnog doktrinarnog pristupa i same cijene lijekova kojima se ta bolest uspješno tretira, otežan terapijski tretman. Značajan procenat među oboljelima od trombofilije zauzimaju trudnice. Kod tih trudnica izostanak lijeka može rezultirati spontanim pobačajem ili nedovoljno razvijenim plodom. U skladu sa trenutnim propisima pravo na besplatnu terapiju ovim lijekom ostvaruje vrlo mali broj pacijenata uključujući i neke od trudnica oboljelih od trombofilije, ali pod čitavim nizom posebnih uslova dok drugi pacijenti s dijagnozama koje nisu pokrivene trenutnim propisima navedene lijekove mogu kupiti, ali cijena jedne injekcije varira od pet do 12 KM. Konačna cijena zavisi od dužine terapije i u nekim slučajevima doseže iznos od nekoliko hiljada maraka koji mnogi ne mogu podnijeti.“

Zastupnica Mirela Trepanić Grbešić također naglašava važnost usvajanja inicijative iz tog ugla:

“Ne smijemo više dopuštati da nam pacijenti ponekad rizikuju svoje zdravlje i život uslijed nedostatka novčanih sredstava za kupovinu propisanih injekcija.“ Trepanić napominje da je nekoliko sličnih inicijativa ranije podnošeno i također usvajano, ali do njihove realizacije međutim, nikada nije došlo.

(TIP)