Stvoren značajan institucionalni okvir za prevenciju korupcije u TK

Provedba Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021-2024 bila je tema današnje prezentacije Tima za prevenciju korupcije Vlade TK, a kojoj su uz premijera TK Irfana Halilagića i ministre u Vladi TK prisustvovali i predstavnici Misije OSCE-a u Tuzli, predvođeni šefom Ureda Misije u Tuzli Damirom Gnjidićem. Cilj ovog sastanka, uz prezentaciju, bio je i diskusija o provedbi Strategije i ključnih mjera iz Akcionog plana uz prezentaciju aktivnosti predviđenih Planovima za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravstva, te Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona. Također, jedan od ciljeva jeste i animiranje svih kantonalnih institucija da se još agilnije uključe u donošenje neophodnih propisa i snažnije doprinesu prevenciji korupcije.

„Od ovog sastanka očekujem da bude podsticaj u borbi protiv korupcije, za snažnije i konzistentno djelovanje postojećih institucionalnih mehanizama i organa, ali i za jačanje saradnje  antikorupcijskih institucija i organizacija civilnog društva. S ciljem jačanja pravnih i institucionalnih okvira, mi smo kao Vlada, od početka našeg mandata u vrh prioriteta svoga djelovanja stavili borbu protiv korupcije. S tim u vezi, prije nekoliko danas smo sa Uredom za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona pri Ministarstvu vanjskih poslova SAD-a, kao Odjelom pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu, potpisali Memorandum o razumijevanju, a temeljem kojeg ćemo dobiti pomoć u finansiranju paketa tehničke pomoći Vladi Tuzlanskog kantona kao pomoć u njenoj borbi protiv korupcije. Cilj ovog djelovanja su održive, dugoročne promjene u institucijama i antikorupcijskim sistemima kroz koordinirani i integrirani pristup suzbijanju korupcije, s posebnim naglaskom na poboljšanje preventivne antikorupcijske kontrole i istrage“, kazao je premijer podsjećajući da je Vlada Tuzlanskog kantona do sada provela niz koraka i usvojila set mjera koje za cilj imaju preveniranje koruptivnih aktivnosti.

U tom smislu danas je, osim Strategije i Akcionog plana, prezentiran i nedavno usvojeni Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. Uz Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, kao stručnu službu Vlade Tuzlanskog kantona, koja treba da provodi spomenuti Zakon, Tuzlanski kanton stvorio je značajan istitucionalni okvir koji pokazuje spremnost i opredjeljenost Vlade TK da se aktivno uključi u borbu protiv ovog društvenog karcinoma, rečeno je danas.

(TIP)