Novalić: Ekonomski parametri pokazuju da smo u znatno boljoj poziciji

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić, na brifingu s novinarima u Sarajevu, kazao je da je Federacija BiH trenutno u mnogo boljoj poziciji nego je to bila 2014. godine te da to potvrđuju ključni ekonomski parametri kojima svaka država kvalificira napredak svoje vlade.

-Ovu Vladu koja je imenovana 31. marta 2015. godine dočekale su poplave i protesti i bili su znak da na red moraju doći saocijalna pitanja i ekonomija. To je značilo da treba ubrzati ekonomski rast i uspostaviti socijalnu ravnotežu – rekao je Novalić i istaknuo da njegova namjera  nije da pokaže da je prethodna Vlada bila gora, već da, jednostavno, ukaže na poboljšanje makroekonomskih parametara.

Prethodna Vlada, kako ističe premijer FBiH, od 2010., odnosno 2011. do 2014. godine imala je rast bruto domaćeg proizvoda od 1,37 milijardi KM, dok je aktuelna Vlada od 2015. do kraja 2018. imala rast od od 4,15 milijardi KM, a onda u  periodu od 2019. do 2021. rast od još  3,05 milijardi KM, što je ukupno više više od sedam milijardi.

U periodu od 2014. do kraja 2018. , po njegovim riječima, broj zaposlenih ‘skočio’ je za 49.000 i u drugom dijelu-trogodišnjem mandatu 2019.-2021.,  još za 8.758, unatoč globalnim krizama, dok je  prethodna Vlada za četiri godine imala rast zaposlenosti od 7.250.

– Rast godišnjeg izvoza je od 2015. do kraja 2018. godine 2,13 milijardi KM, a onda u narednom trogodišnjem periodu još 1,66 milijardi KM. Također, rast prosječne plate u čeverodošnjem mandatu aktuelne Vlade je iznosio 90 KM, a onda u periodu od  2019. do 2021. još 122 KM. Od 2014. do 2021. rast prosječne penzije iznosio je 59 KM – naglasio je Novalić i dodao da je prethodna vlada u četverogodišnjem mandatu imala rast penzije od 28 KM.

Ukupni prihodi Porezne uprave FBiH porasli su u mandatu od 2015. do kraja 2018. za 1,38 milijardi KM, a nakon toga do 2021. još za 446 miliona KM. Prihodi od indirektinih poreza od 2015. do 2021. ukupno su porasli za 832 miliona KM.

Govoreći šta konkretno znači taj rast prihoda za privredu i za socijalna davanja, rekao je da je u FBiH uveden borački dodatak koji sada iznosi 50 miliona KM godišnje, da je udvostručen budžet za poljoprivrednike, da je dato 699 miliona KM granta kantonima i općinama u posljednje tri godine za ublažavanje posljedica pandemije, a da je u Budžetu za 2022. izdvojeno 229 miliona KM za izgradnju cesta i brzih cesta.

–  Duplo je povećan transfer za raseljene osobe i izbjeglice, osnovali smo Garantni fond kako bi se pomoglo privrednicima da dođu do znatno jeftinijih kredita, donijeli smo Zakon o roditeljima njegovateljima i očekujemo skorašnje usvajanje zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom za koji ćemo godišnje izdvajati 130 miliona KM, a 10 miliona KM godišnje se izdvaja i za mjere pronatalitetne politike i liječenje biomedicinski potpomognutom oplodnjom – istaknuo je Novalić

Javni dug je u prvom mandatu, kako kaže, smanjen za 600 miliona KM, a u drugom (2019-2021.)  povećan za 1,1 milijardu KM i iskorišten je za borbu protiv Covid-19.

Premijer je rekao da je izgradnja autoputeva nešto čim se baš ne može pohvaliti jer je  Koridor Vc zahtjevno pitanje i nikada se ne zna d ali će se se naići na vodu, klizišta ili neke druge probleme, ali da može reći da je cijela FBiH jedno veliko gradilište.

-Prethodna Vlada je izgradila 53,2 km autoceste , 13 km  nam je ostavila u gradnji, a za 24,4 km su obezbijeđena sredstva. Za naših sedam godina izgrađeno je 30,9 km u izgradnji su 37,2 km, a sredstva su obezbijeđena za 120,9 km – kazao je premijer FBiH Fadil Novalić.

(TIP/Izvor: Fena)