Zastupnica Naše stranke u Skupštini TK Mirela Trepanić Grbešić: Od naredne školske godine počinje pilot projekat vakcinacije djevojčica protiv HPV-a

Zastupnica Naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona, Mirela Trepanić Grbešić, uputila je inicijativu za omogućavanje dobrovoljne vakcinacije protiv virusa HPV djevojčicama u TK, koja je usvojena na sjednici Skupštine TK. U ponedjeljak  je iz Zavoda za javno zdravstvo TK stigao odgovor na informaciju koja je zahtijevana u vezi sa prethodno spomenutim inicijativom.

U odgovoru Zavoda za javno zdravstvo navodi se sljedeće: “Nakon obavljenih razgovara na nivou Kantona Sarajevo koji je pokrenuo navedenu aktivnost za područje ovog kantona, te s relevantnim osobama s područja Federacije BiH došlo se do saznanja da je na federalnom nivou pokrenuta inicijativa (kako ne bi svaki kanton za sebe pokretao aktivnosti na vakcinaciji protiv HPV virusa) da se pilot projekat navedene vakcinacije sprovede u tri kantona, te su odabrani Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski kanton. U tom smislu na federalnom nivou je formirana ekspertna grupa koja treba da sačini prijedlog programa vakcinacije, te da ga dostavi kantonima na prilagodbu. Planirano je da se s aktivnostima dobrovoljne vakcinacije započne od naredne školske godine. Federacija BiH bi za ovo pilotiranje nabavila izvjestan broj vakcina, te ih dostavila navedenim kantonima. U aktivnosti pilot projekata kao podrška bit će uključen UNFPA BiH.”

Mirela Trepanić Grbešić kaže da se radi o velikom uspjehu: “Čak i pilot projekat ove vrste veliki je uspjeh imajući u vidu, generalno govoreći, sporost institucija kada je u pitanju provedba inicijativa. Ja sam naime i na federalnom nivou, kao delegatkinja Doma naroda FBiH, podnijela ovu inicijativu, jer čvrsto vjerujem da svakoj djevojčici, ne samo u kantonu, moramo omogućiti pristup vakcinaciji, jer se upravo njome gotovo u potpunosti smanjuje rizik od nastanka karcinoma grlića maternice.U preko 160 zemalja svijeta je odobrena upotreba vakcine protiv HPV-a, a u najmanje 40 je uvedena u nacionalne programe vakcinacije, tako da me prilično raduje svaki pozitivan pomak prema dostizanju takvog standarda, naročito imajući u vidu činjenicu da smo zadnji u regionu koji uvodimo vakcinaciju.”

(TIP)