Usvojen rebalans Budžeta Tuzle, najviše sredstava za komunalne projekte

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je Odluka o povećanju sredstava u Budžetu za ovu godinu u iznosu od 4,7 miliona KM. Rebalansom je Budžet sa prvobitnih 68,7 miliona povećan na 73, 4 miliona KM, odnosno za 7 posto. Rebalans je urađen iz dva razloga. Kako je obrazloženo nakon završenog godišnjeg obračuna za 2021 godinu, utvrđen je neraspoređeni suficit iz prethodne godine za oko 3,2 miliona KM. Drugi razlog su namjenska sredstva zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Riječ je namjenskom prihodu, koji se ostvaruje tokom godine, te u skoro 90 posto situacija ostanu neutrošena sredstva u godinama u kojima nema prirodnih nesreća, te se u narednoj godini putem rebalansa raspoređuju u svrhe namjene civilne zaštite, kako je to propisano federalnim zakonima. Kada je riječ o višku sredstava od 3,2 miliona KM većina će ih biti usmjerena na komunalnu infrastrukturu. Oko 280 hiljada KM bit će usmjereno na uređenje pješačke zone u gradskom jezgru Tuzle, 350 hiljada KM za troškove javne rasvjete, a osim ovoga dosta pažnje posvećeno je i socijalnoj zaštiti građana Tuzle.

”Dodatnih 10 hiljada KM je predviđeno za jednokratnu pomoć osoba u stanju socijalne potrebe. Povećana su sredstva za otprilike 20 posto za finansiranje Javne kuhinje “Imaret”, dodatna sredstva osiguranja su za razne kulturne i sportske manifestacije. Zatim smo morali izdvojiti dodatna sredstva za naša neka javna preduzeća odnosno ustanove, čiji je Grad Tuzla osnivač, da bi oni mogli funkcionisati normalno.Uglavnom sva nova raspoloživa sredstva su usmjerena za zadovoljene potreba građana ili rad javnih preduzeća i ustanova. Na području grada Tuzla nije bilo izdvajanja sredstava za finansiranje rada administracije”, istakla je Suada Isaković, pomoćnica gradonačelnika za budžet i finansije.

Rebalansom Budžeta povećana su sredstva i za izgradnju Gradskog groblja na šljačištu Drežnik, obzirom na hitnost potrebe realizacije projekta, što su podržale i neke opozicione stranke u Gradskom vijeću Tuzla.

”Kritika je zašto ranije nismo iskoristili taj novac, jer uzimajući u obzir da imamo inflaciju pada vrijednosti novca i bolje je ranije neke projekte otpočeti. Ono što će biti fokus rebalansa jeste centralno groblje Drežnik. Zašto je to tako danas takođe imamo i izvještaj Komemorativnog centra Tuzla gdje se navodi da u skorije vrijeme u grobljima koji oni kontrolišu neće biti slobodnog mjesta. Tako da se mora nešto pod hitno raditi po tom pitanju”, rekao je Admir Čavalić, vijećnik SBiH u Gradskom vijeću Tuzla.

”Mi smo i prošli put ukazivali na određene nedostatke u Budžetu posebno kada govorimo o socijalnoj komponenti, inovativnoj komponenti, jednoj komponenti ravnopravnosti među mjesnim zajednicama koja bi trebala da bude u realizaciji Budžeta. Od svih naših prijedloga, posebno prijedloga koji su vezani za borbu protiv pandemije za otvaranje fonda za borbu protiv pandemije nažalost od toga ništa nije prihvaćeno. I obzirom na sve okolnosti naš stav je da mi u ovom momentu ne možemo podržati ovakav plan i realizaciju Budžeta”, istakao je Zijah Rifatbegović, vijećnik SDA u Gradskom vijeću Tuzla
Vijećnici Gradskog vijeća iz pozicije smatraju da su ovim rebalansom Budžeta obuhvaćene sve oblasti, koje će doprinijeti poboljšanju uslova života građana Tuzle.

”Što se tiče rebalansa Budžeta najviše sredstava uvijek ide na komunalnu infarstrukturu u cilju poboljšanja uslova u gradu Tuzla, pošto i veliki broj vijećničkih pitanja i inicijativa se najviše odnosi na komunalnu infrastrukturu ali i u pitanju socijalne zaštite, zatim za kulturu, sport uglavnom sve oblasti su pokrivene ovim rebalansom Budžeta”, rekla je Nataša Perić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla.

”Ovaj rebalans Budžeta je jako koristan, doprinijet će nastavku dosadašnjih projekata, imat će i nove projekte. Započeti projekti će se završiti i ja mislim da na ovaj način Grad Tuzla jako mnogo ulaže na razvoj svoje infrastrukture što je jako pozitivno”, istakao je Anel Ibeljć, vijećnik SDP-a u Gradskom vijeću Tuzla.

Pored rebalansa Budžeta, vijećnici su danas razmatrali nekoliko odluka, kao i izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla.

(TIP/Izvor: RTV Slon)