Saopštenje gradonačelnika Tuzle Imamovića u povodu obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu

Glavna skupština Ujedinjenih naroda odredila je da se 2.4. obilježava kao Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Prema riječima gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića,  ovaj dan trebamo shvatiti kao podsjećanje i pitanje: jesmo li na bilo koji način pomogli osobama sa autizmom i njihovim porodicama? Šta smo uradili i šta ćemo uraditi da osobama sa autizmom i njihovim porodicama život učinimo kvalitetnijim?

Saopštenje Imamovića prenosimo u cjelosti:

˝Možda mi kao društvo nismo učinili dovoljno. Na ovaj dan, ipak imamo obavezu i potrebu kazati: Grad Tuzla, u kontinuitetu, svake godine pruža podršku i izdvaja značajna sredstva za unapređenje rada ustanova i udruženja koja rade sa djecom i odraslim osobama sa smetnjama u razvoju. Zajedno sa Humanitarnom organizacijom Hilfswerk Austrija izgradili smo 2010. godine Centar za djecu sa višestrukim smetnjama “Koraci nade” koji pruža djeci i roditeljima multidisciplinarne usluge edukacije, rehabilitacije i savjetovanja.

Zajedno sa tadašnjom vladom Tuzlanskog kantona i HO Hilfswerk Austrija, Grad Tuzla je 2013. godine potpisao Memorandum o razumijevanju o izgradnji  „Centra za autizam Tuzla“ i od tada smo obezbijedili zemljište, druge nekretnine, pripadajuće dozvole i značajna sredstva za njegovu izgradnju. Posebnu zahvalnost za istrajavanje na realizaciji ovog projekta dugujemo Mehi Sadikoviću, dugogodišnjem predsjedniku Udruženja roditelja djece-osoba sa autizmom (URDOSA). Nažalost, ovaj najveći borac za izgradnju, dobri i uporni Meho nije dočekao početak rada Centra za autizam.

Sada, kada je gradnja Centra dovršena, imajući u vidu narasle potrebe korisnika, očekujemo da će Vlada Tuzlanskog kantona do kraja godine okončati procedure na osnivanju JU Centar za autizam, čime će biti stvorene pretpostavke za obezbjeđenje uslova da dovoljan broj edukovanih stručnih osoba u  Centru radi sa djecom i bude podrška njihovim porodicama˝.

(TIP)