Najava javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom u TK

U organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona  danas je održan inicijalni sastanak sa v.d. direktorom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine Riadom Kremićem na kojem je razgovarano o zapošljavanju invalidnih osoba.

Na sastanku je zaključeno da se 28. marta u Tuzli održi javna prezentacija  o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Cilj prezentacije, naglašeno je, da se svim zainteresiranim približi rad Fonda i programi podrške te da ih se upozna sa načinima apliciranja na javne pozive.

Bit će to prilika da predstavnicima kantonalnih institucija, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova, privatnih preduzeća, Udruženja poslodavaca, Privredne komore, Obrtničke komore, udruženja osoba sa invaliditetom, poslodavcima, osobama sa invaliditetom kao i svim ostalim zainteresovanima uposlenici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom predstave mogućnosti zapošljavanja.

(TIP)