Ispitivanjem svjedoka odbrane Željka Silađija nastavljeno suđenje u ‘slučaju Respiratori’

Svjedočenjem Željka Silađija i ulaganjem u spis materijalnih dokaza odbrane, danas je u Sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno suđenje u predmetu Novalić i drugi u vezi s nabavkom 100 respiratora, vrijednosti 10.530.000 KM, koje je za potrebe Federalne uprave Civilne zaštite (FUCZ) iz Kine uvezla firma “F. H. Srebrena malina”.

Svjedok odbrane Željko Silađi, direktor Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađivanje propisa s EU, potvrdio je u direktnom, unakrsnom i dodatnom ispitivanju da su svi akti koje je federalna Vlada donosila u periodu proglašenja nesreće usljed pandemije koronavirusa bili usklađeni sa zakonima, pravnim sistemom i Ustavom, te da izuzev nekolicine tehničkih, nisu imali drugih suštinskih manjkavosti.

Odgovarajući na upite braniteljice Fadila Novalića, advokatice Vasvije Vidović, svjedok je detaljno pojasnio metodologiju i djelokrug rada Ureda na čijem je čelu, navodeći kako se radi o samostalnoj stručnoj službi, a ne tijelu uprave, koja utvrđuje/donosi stručno mišljenje u vezi s prijedlozima akata Vlade, odnosno podzakonskih akata drugih tijela i organa uprave.

U nastavku svjedočenja, u čijem je fokusu bila provedba federalnih propisa – Zakona o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Silađi se osvrnuo na sjednicu Vlade FBiH od 16. marta 2002. godine u proširenom sastavu i Prijedlog odluke o proglašenju nesreće, na koje Ured za zakodovastvo nije imao primjedbi.

Svjedok je nakon što mu je odbrana predočila spomenuta dokumenta/akte, kazao kako je Vlada nadležna za osiguranje sredstava za zaštitu i spašavanje, te ukazao na ulogu i nadležnosti koje su strukture Civilne Zaštite (CZ), uključujući Federalni štab CZ u FUCZ, imale nakon proglašenja nesreće u FBiH, uključujući i nadležnosti u pogledu nabavke medicinske opreme.

Između ostalog, svjedoku je predočen i Zaključak Vlade u vezi s hitnim postupanjem u vezi s nabavkom respiratora i drugih medicinskih sredstava, te odluke u vezi s osiguranjem sredstava za nabavku medicinskih sredstava u skladu s planiranim sredstvima za svrhu zaštite i spašavanja, uključujući i odluku o izdvajanju sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu.

Svjedok Silađi je potvrdio kako se radilo o odlukama donesenim u skladu sa zakonom, pozivajući se na Zakon o Vladi FBiH i Zakon o izvšenju Budžeta, odnosno da nije bilo primjedbi Ureda za zakonodavstvo na prijedloge predočenih odluka, bilo da se radilo o izdvajanju sredstava iz tekuće rezerve, ili prenosa sredstava kumuliranih tokom prethodnih godina.

Posebno detaljno analizirana je Uredba o izmjeni Uredbe o FŠCZ, a u središtu polemike strana u postupku našlo se pitanje – da li su ovim aktom proširene nadležnosti FUCZ, odnosno njenog direktora, na što je svjedok naveo da suštinski nisu, a da je odredba koja se odnosi na rad FŠCZ brisana, budući da se radi o pitanjima koja su uređena drugim aktima – Pravilnikom i Poslovnikom FŠCZ.

Na razjašnjenu potonjih pitanja, odnosno ovlasti komandanta i načelnika FŠCZ, insistirala je četvrtooptužena u ovom predmetu, federalna ministrica Jelka Milićević, ali i optužba, koja je u unakrsnom ispitivanju problematizirala zakonsku odredbu na koju se svjedok pozivao, pojašnjavajući kako nadležnosti u segmentu zaštite i spašavanja, uključujući i nabavke prelaze na FUCZ nakon proglašenja stanja nesreće.

Optužba je, nadalje, prigovorila u pogledu vremenskih odrednica davanja određenih mišljenja, pitajući svjedoka kakva je svrsishodnost retroaktivnog djelovanja na tom planu, uz opasku da ispada da se radi “o pukoj formalnosti”, na što je svjedok kazao kako mu izuzev Odluke o proglašenju stanja nesreće nije bilo poznato da su pisana mišljenja i u drugim slučajevima “kasnila”.

Na dodatni upit odbrane u tom kontekstu, svjedok je kazao kako se sve dešavalo u doba pandemije i s manjim brojem administrativnih djelatnika, te da bi to mogao biti razlog spomenutog kašnjenja.

Odgovarajući na pitanje optuženog Novalića, svjedok je potvrdio kako se dešavalo da se mišljenja ili primjedbe Ureda za zakonodavstvo prezentiraju i na samoj sjednici Vlade, te da nakon proglašenja stanja nesreće sve ingerencije na planu upravljanja akcijama zeštite i spašavanja prelaze na CZ.

Na upit optuženog Fahrudina Solaka svjedok Silađi je potvrdio kako se dešavalo i da se u samom postupku izrade određenih akata konsultira Ured za zakonodavstvo kako bi se preduprijedile manjkavosti u smislu njihove zakonitosti i ustavnosti, te da ih to ne oslobađa obaveze davanja pisanog mišljenja.

U kontekstu upita članova Sudskog vijeća o članu 10. Zakona o javnim nabavkama, odnosno Prijedlogu odluke o izuzimanju od od primjene tog zakona, svjedok je kazao da se u vezi s tim ne može izjasniti, a na dodatni upit u vezi sa sastavom i brojnim stanjem FŠCZ, kazao je kako je, posmatrano po položaju/funkciji, četiri minimalan broj članova tog štaba.

Inače, optužba je opetovano prigovarala na (ne)relevantnost određenih dokaza, odnosno situaciju u kojoj, kako navode, svjedok izlazi iz okvira/okolnosti na koje svjedoči, tumačeći određene propise i situacije.

Odbrana je u nastavku ročišta u sudski spis uložila materijalne dokaze, izvedene u sklopu glavnog pretresa, uz određene napomene i najave.

Pored Fadila Novalića, premijera Federacije BiH, za spomenutu nabavku optuženi su suspendovani direktor FUCZ-a Fahrudin Solak i vlasnik firme F. H. “Srebrena malina” Fikret Hodžić, kao i pravna osoba F. H. “Srebrena malina”, te federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Nastavak suđenja zakazan je za 11. mart, kada bi trebalo uslijediti ispitivanje novih svjedoka odbrane, budući da je postupak u ovom predmetu u fazi izvođenja dokaza odbrane.

(TIP/Fena/Foto: Almir Razić)