Objavljen javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima“

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima“ („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 8/21) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“, broj: 17-75/22 od 15.2.2022. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 7.3.2022. godine, objavljuje: Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima“

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“ u iznosu od 40.000,00 KM. Sredstva se dodjeljuju za podršku u radu za neprofitne organizacije čije članstvo čine osobe sa invaliditetom te roditelji djece koja boluju od teških ili trajnih oboljenja.

Iz odobrenih budžetskih sredstva aplikanti mogu finansirati osnovne troškove rada koji su nastali u toku tekuće godine a koji se odnose na zakup poslovnih prostorija, režijske troškove i angažovanje administrativno-tehničkog osoblja.

Tekst Javnog poziva i obrazaca možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima“(Datum objave:07.03.2022.godine)
Prijavni obrazac
Obrazac budžeta

(TIP)