Tim za izradu Programa javnih investicija općine Banovići razmatrao i usvojio Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija

Zasjedao je tim za izradu Programa javnih investicija općine Banovići. Članovi tima razmatrali su i usvojili Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija općine Banovići za 2021. godinu. Isti će se uputiti prema Općinskom vijeću, koje će ga razmatrati  na 15. redovnoj sjednici zakazanoj za 3.3.2022. godine.

Iz navedenog izvještaja vidljivo je da je u općini Banovići, tokom 2021. godine, implementirano 16 projekata na području 11 mjesnih zajednica. Dva projekta odobrena od strane viših nivoa vlasti nisu realizirana iz razloga što su odluke o njihovom odobravanju došle kasno (decembar) te se nisu na vrijeme mogle provesti neophodne procedure. Inače, broj implementiranih projekata u prošloj godini bi bio veći.

Izrada programa javnih investicija (na period od tri godine) i usvajanje godišnjeg izvještaja o implementaciji je zakonska obaveza lokalnih zajednica. Općina Banovići je među prvim općinama koje su krenule u ovaj proces.

Osim usvajanja Izvještaja o implementaciji Programa javnih investicija općine Banovići za 2021. godinu, članovi tima dogovorili su se da se za narednu sjednicu utvrde kriteriji po kojima bi se ubuduće vršio odabir projekata, te da se pripremi Poslovnik o radu tima.

(TIP)