Da li ćemo u bliskoj budućnosti kupovati električnu energiju na tržištu po izuzetno visokim cijenama s ciljem zadovoljenja potreba domaćih kupaca?!

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o analizi efekta primjene njene Odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, te zahtjevom JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana Kakanj.

Ovu informaciju, zajedno s predloženim zaključcima, Vlada će dostaviti Parlamentu FBiH.

Kako je obrazloženo, Odlukom Vlade o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tri mjeseca od njenog stupanja na snagu napravi analizu efekta njene primjene, te eventualno predloži korekcije i dostavi ih Vladi Federacije BiH radi upućivanja Parlamentu FBiH.

U skladu s navedenim, a po dostavljenom dokumentu Elektroprivrede BiH, Federalno ministarstvo je napravilo analizu efekta primjene Odluke Vlade Federacije BiH, te napominje da je važno da je u narednom periodu planirano značajno smanjenje proizvodnje električne energije iz termoelektrana zbog ograničenog rada Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 TE Kakanj.

To proizilazi iz smanjenog broja sati rada ovih blokova, obzirom na preostali broj sati po Odluci Ministarskog vijeća Energetske zajednice iz 2016. godine, a kojom se odobrava izuzeće nekih postrojenja Elektroprivrede BiH od usklađenosti s graničnim vrijednostima emisije utvrđenim Direktivom 2001/80/EZ. To su Blok 3 i Blok 4 u TE Tuzla, te Blok 5 u TE Kakanj.

Ovi proizvodni kapaciteti su, u skladu sa Odlukom, izuzeti iz režima usklađenosti s Direktivom i za njih je definisano da od 1.1.2018. do 31.12.2023. godine mogu pojedinačno u radu biti maksimalno 20.000 sati. Obzirom da su Blok 4 u TE Tuzla i Blok 5 u TE Kakanj pred kraj 2021. godine u periodu pripreme Elektroenergetskog bilansa (EEB) već bili prešli 90 posto odobrenog fonda sati, njihov rad je planiran samo u 2022. i 2023. godini i to s vrlo malim fondom sati i posljedično malom količinom proizvodnje.

EEB-om planirana količina bilansnih viškova iz EEB-a za 2022. godinu je prilično upitna obzirom da su zalihe uglja krajem 2021. godine iznosile 119,3 hiljada tona, a EEB je bilo predviđeno 200 hiljada tona.

Izlaskom iz pogona ovih blokova već ove godine, a radi iskorištenja preostalih sati rada do maksimalno 20.000, značilo bi i značajno smanjenje rezerve u proizvodnom portfoliju. S obzirom na starost ostalih termoblokova u proizvodnom sistemu Elektroprivrede BiH, njihove česte neplanirane izlaske iz pogona zbog kvarova, a u nedostatku rezerve u sistemu, značilo bi kupovinu električne energije na tržištu po izuzetno visokim cijenama s ciljem zadovoljenja potreba domaćih kupaca i ispunjenja ugovornih obaveza. Ovim bi Elektroprivreda BiH bila dovedena u tešku situaciju.

U informaciji je navedeno i da usporena realizacija projekata novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, te izvjesno kašnjenje i neizvjesnost izgradnje i puštanja u pogon zamjenskog Bloka 7 u Podružnici TE Tuzla, a uz zaustavljanje Bloka 3 i Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 u podružnici TE Kakanj do kraja 2023. godine, smanjuje obim proizvodnje u periodu od 2024. do 2027. godina. To će, uz ostalo, za posljedicu imati značajno smanjenje ukupne instalisane snage proizvodnih kapaciteta Elektroprivredee BiH i smanjenje ukupne proizvedene električne energije. To ugrožava sigurnost snabdijevanja i nemogućnost obezbjeđenja potrebnih količina električne energije za domaće potrošače u situacijama većih havarija na postojećim proizvodnim hidro i termo postrojenjima.

Značajno bi bile smanjenje isporuke uglja za potrebe rada termoelektrana iz rudnika u sastavu Koncerna, a što ugrožava poslovanje pojedinačno svakog rudnika, te pravednu tranziciju ugljenih regiona. Uz to, došlo bi do gubitka izvora toplinske energije za sistem daljinskog grijanja Tuzle, Kaknja i Lukavca, s dalekosežnim okolišnim posljedicama po okolišni aspekt u regionu Tuzle i Kaknja, kao i klimu.

U dokumentu Elektroprivreda BiH traži da Vlada FBiH i Parlament FBiH svojim odlukama i/ili zaključcima odobre nastavak rada Bloka 4 u podružnici TE Tuzla i Bloka 5 u Podružnici TE Kakanj, a sve u cilju obezbjeđenja sigurnog i pouzdanog snabdijevanja električnom energijom postojećih i eventualno novih kupaca, a prema odredbama Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji, te snabdijevanja toplotnom energijom u toku grijne sezone Tuzle, Lukavca, Kaknja i eventualno Živinica.

SAGLASNOST NA ZAPOŠLJAVANJE 66  RADNIKA U RUDNICIMA NA ODREĐENO VRIJEME

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima za prijem radnika u rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Zenica d.o.o. Zenica i Breza d.o.o. Breza koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 66 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci.

Od toga se na RMU Kakanj odnosi jedan radnik (rudarski inženjer), na RMU Zenica 30 (27 radnika na utovaru i transportu, dva radnika na dopremi i jedan radnik na održavanju i vjetrenju), te 35 na RMU Breza (jedan inženjer rudarstva na poslovima proizvodnje i 34 NK radnika – utovarača na širokom čelu i otkopu).

U informaciji Federalnog ministartva energije, rudarstva i industrije podsjećaju da je Vlada FBiH na 296. sjednici donijela zaključak kojim se zadužuju svi rudnici koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da obustave sve konkursne procedure za prijem radnika. Izuzetno, Vlada može dati saglasnost za provođenje konkursne procedure i zapošljavanje, na zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za pojedino društvo iz Koncerna uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

U skladu sa zahtjevom EP, mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je da je potrebno provesti konkursnu proceduru prijema navedenih radnika na određeno vrijeme do šest mjeseci, jer je, s obzirom na navedenu sistematizaciju radnih mjesta, jasno da su u pitanju radnici koji su vezani za proces neposredne eksploatacije u jamskim proizvodnim pogonima ovih rudnika.

(TIP)