Premijer TK uputio otvoreno pismo podrške rudarima u FBiH

Vlada Tuzlanskog kantona  na  sjednici u utorak prihvatila je  Pismo podrške rudnicima uglja i rudarima u Federaciji BiH, odnosno sindikatima radnika rudnika u FBiH i Rudnika Kreka u borbi za ostvarivanje prava rudara, koje je na press konferenciji uputio javno premijer TK, Kadrija Hodžić u kojem se navodi:

„Vlada Tuzlanskog kantona izražava veliku zabrinutost za negativne ekonomsko-socijalne trendove u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine  i posebno za radno-socijalni status rudara rudnika „Kreka.“

Kriza „rudarskog pitanja“ u rudniku „Kreka“ je vrh krize koncerna JP Elektroprivrede BiH, krize koja je kulminirala godinama nagomilanim problemima oko neriješenih pitanja cijena uglja, neobnavljanja rudarske opreme, neprovedene dokapitalizacije, a u posljednje vrijeme i restrikcijama prodaje uglja u slobodnom prometu, te oslanjanje TE Tuzla na ugalj iz rudnika Stanari umjesto na rudnik Kreka.

Nažalost, kriza Koncerna EP BiH i Rudnika „Kreka“ je fakturisana isključivo rudarima „Kreke“. Ponuđeno vođenje rješenja ove krize dominantno preko smanjivanja plaća i ugradnje „učinka“ u plaće ne samo da nije dovoljno, nego je i kontraproduktivno, jer se „učinak“, upravo zbog oskudnosti opreme, naprosto ne može postići. Ove godine rudnik „Kreka“ će, zbog nagomilanih problema, proizvesti oko milion tona uglja manje u odnosu na prošlu godinu.

Rudnik „Kreka“ je najveći rudnik uglja u BiH, a bilježio je najmanje ulaganja u rudarsku opremu, iako je Krekin ugalj ekološki najprihvatljiviji za TE, ima najmanje sumpora u sastavu. U zadnjih četvrt stoljeća, nakon rata u BiH, obnova EP BiH i elektroprivrednog sektora najmanje se odnosila na rudnike. I upravo je ta činjenica došla sada na naplatu.

Zbog izrazito negativnih okolnosti u i oko rudnika „Kreka“ ova kriza će naprosto biti prenijeta na TK. Snosićemo sve ekonomsko-socijalne implikacije ove krize, koje će ponijeti privreda TK kao industrijsko-rudarsko središte regiona i BiH.

Stoga je Vlada TK na strani rudara i dajemo punu podršku Sindikatu radnika rudnika FBiH i Rudnika „Kreka“ u njihovoj sindikalnoj borbi za temeljna ljudska pitanja, odnosno prava na rad, svjesni činjenice da smo u dugororčnoj perspektivi orijentisani na zelenu transormaciju.

Upućujemo na snažan socijalni dijalog, bez kojeg nema islaska iz ove krize, dajući podršku svakoj strategiji restruktiranja rudnika koja ide u susret  rješenju „rudarskog pitanja“.

(TIP/Foto: Arhiva)