Udruženje ‘Euro Rom’ Tuzla dosad realiziralo više od 300 projekata

Udruženje Roma “Euro Rom” Tuzla dosad je uspješno implementiralo oko 300 projekata koji su bili usmjereni ka poboljšanju standarda življenja Roma, kao i njihove integracije u bh. društvo.

-Kao Udruženje mi nemamo članove, nego korisnike po projektima. Do sada smo od početka djelovanja, od 2004. kada je Udruženje i registrovano, u našim bazama podataka evidentirali oko 10.000 direktnih i 40.000 indirektnih korisnika – izjavila je za Fenu Larisa Čorbić iz Udruženja “Euro Rom”. Romima u FBiH je zagarantirano pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i svim građanima FBiH, ali prema informacijama s terena, veliki broj romske populacije ne posjeduje validne dokumente, što dodatno onemogućava ostvarivanje njihovih prava. Također, veliki broj Roma koji ispunjava odgovarajuće zakonske uvjete, ne poznaje svoja prava zbog čega su provođene mjere kao što su registracija Roma u romskim naseljima, informativne kampanje o načinima i mogućnostima ulaska u šemu zdravstvenog osiguranja, a time i ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

– Udruženje ‘Euro Rom’ je realizovalo sedam faza od 2013. godine u okviru projekta ‘Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije’ na području Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, a sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Osma faza projekta se trenutno implementira i za 2021. na području tih kantona uz sinergiju s projektom koji finansira Grad Tuzla – kazala je Čorbić. Udruženje aktivno radi na obrazovanju roma/kinja, a te aktivnosti sa srednjoškolcima i studentima romske nacionalnosti realizuju na području Tuzlanskog i Zeničko dobojskog kantona. – Što se tiče Tuzlanskog kantona, radimo sa srednjim školama s područja cijelog kantona. Imamo potpisan memorandum o saradnji s Ministarstvom obrazovanja i nauke TK, kao i sporazume o partnerstvu sa svim srednjim projektnim školama – ističe Čorbić.

Statistike govore da su projekti tog udruženja urodili plodom, pa je tako svih 33 učenika romske nacionalnosti iz općina Tuzlanskog kantona koje su učestvovale u tim projektima, a završili su deveti razred osnovnog obrazovanja školske 2019/20. godine, prešlo u srednje obrazovanje u školskoj 2020/21. godini, dvadeset učenika je diplomiralo, dok su dvije učenice upisale fakultete. Udruženje “Euro Rom”, kako kažu, ima podršku gradske i kantonalne vlasti i njihov rad je prepoznat u sredini Tuzlanskog kantona. – Jako puno se radi kako bi se poboljšao status roma/kinja u TK-a, i možemo slobodno reći da naš kanton prednjači u tom smislu u odnosu na druge kantone u BiH. Rad nevladinih organizacija i volja vlasti zajedno doprinose ka poboljšanju statusa romske populacije – istaknula je Čorbić. Ipak, kako je dodala, neophodno je da društvena zajednica omogući romskoj zajednici da budu ravnopravni u kreiranju ključnih politika i da sama romska zajednica učestvuje u svim procesima.

(TIP/Izvor: Fena/Anisa Mahmutović)