Uskoro besplatno korištenje interneta u užem gradskom području Banovića

Općinski načelnik dr. Bego Gutić potpisao je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke opreme u predmetu: „Nabavka i ugradnja opreme za wireless na Trgu žrtava genocida u Srebrenici“, te Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluge u predmetu: „Usluga bežičnog pristupa internetu 80/50 Mbps“. Navedene nabavke predviđene su Izmjenama i dopunama plana javnih nabavki općine Banovići za 2021. godinu, a novčana sredstva za plaćanje ovih usluga osigurana su u budžetu Općine.

Općina Banovići će na ovaj način, u narednom periodu, omogućiti svim građanima besplatno korištenje interneta putem Wi-Fi-ja, u užem gradskom području.

(TIP)