Vlada utvrdila nacrt Budžeta za 2022.godinu

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Nacrt Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Procjena prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu zasnovana je na projekcijama dostavljenim od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo iz mjeseca oktobra 2021. godine. Srednjoročne projekcije prihoda za period 2022 godinu prate pozitivne makroekonomske prognoze za navedeni period, ali istovremeno zadržavajući određeni nivo opreznosti i konzervativnosti u procjenama. Shodno tome, Nacrtom je predviđeno da prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ukupno iznose 460,5 miliona KM, što je za oko 12,5 miliona KM ili 2,7% više u odnosu na posljednji rebalans Budžeta za 2021. godinu. Rashodovna strana Budžeta je uravnotežena sa prihodima, tako da rashodi i izdaci u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu iznose 460.556.740 KM.

Nacrtom je predviđeno izdvajanje dodatnih 2,3 miliona KM za socijalna izdvajanja, čime se pokazuje socijalna osjetljivost Budžeta. U oblasti boračko – invalidske zaštite dosegnuto je 20 miliona KM, što je za 23,15% više u odnosu na početni Budžet ove godine. U oblasti unutrašnjih poslova predviđeno je povećanje u odnosu na trenutna izdvajanja u iznosu od 5,5 miliona KM, što će biti usmjereno za poštivanje odredbi kolektivnog ugovora.

Nacrt Budžeta pokazuje i bitnost robnih rezervi, za koje je izdvojeno 550.000 KM, odnosno povećane su za 85%. U okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planirano je povećanje u iznosu od 1,6 miliona KM i ona sa ovim povećanjem dostižu 8 miliona KM. Upoređujući to sa početnim budžetom u tekućoj godini radi se o povećanju od 77,8%. Vlada je ovim dokumentom, predvidjela i sredstva neophodna za uvođenje „tax free“ modela. Za ovaj sistem izdvojeno je 0,5 miliona KM. Zbog predstojećih nešto većih otplata dugovanja, sredstva na poziciji Ministarstva finansija povećana su za 2,8 miliona KM.  Uvećana su i sredstva za nabavku udžbenika čime će biti obuhvaćena nabavka učenika za još jedan razred u oblasti obrazovanja. Također, planirano je i 600.000 KM namijenjenih za završetak objekta Muzičke škole. Također Nacrtom se pokazuje i senzibiliziranost prema mladima. Za projekte podrške mladima planirano je povećanje za 120.000 KM, a predviđena su i uvećanja sredstava za sport i za izgradnju sportske infrastrukture. I iduće godine predviđena su sredstva za pomoć ugostiteljstvu i sektoru prijevoza, kao i za izradu Strategije za razvoj turizma.

Kako se radi o dokumentu u formi nacrta, u narednom periodu planirana je i javna rasprava u okviru koje će ovaj dokument doživjeti i određene korekcije shodno procesima koji su u toku, a koji će svoje refleksije imati i na kantonalni budžet za 2022.godinu.

(TIP)