Općina Banovići potpisala Memorandum o razumijevanju sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Općina Banovići jedan je od 16 aktera sa područja Klastera K-3 koji su potpisali Memorandum o razumijevanju sa Uredom za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Memorandum je osnova za uspostavljanje suradnje između PCU-a i općina na jačanju Platforme sudionika u Klasteru, kroz Projekat razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede (READP). Njime su definirane obaveze i odgovornosti potpisnika u svrhu ostvarivanja prava podnošenja aplikacija za podobne mikro projekte tržišne infrastrukture i za eventualno učešće općina u sufinansiranju START paketa namijenjenih siromašnim farmerima. Potpisivanje je upriličeno u prostorijama Privredne komore Tuzla, a u ime općine Banovići Memorandum o razumijevanju potpisao je općinski načelnik dr. Bego Gutić. Akteri sa područja Klastera K-3 su svi gradovi i općine Tuzlanskog kantona, te općine: Odžak, Domaljevac-Šamac i Orašje iz Posavskog kantona.

Projekat razvoj ruralnih preduzeća i poljoprivrede (READP) ima za cilj da podigne ekonomsku moć malih farmera na način da im sufinansira početne pakete raznih proizvodnji. Bosna i Hercegovina je sa Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD) zaključila Kreditni sporazum za finansiranje podobnih troškova po Projektu . On je 6. oktobra prezentiran zainteresiranim akterima sa područja Klastera K-3, a da bi isti blagovremeno u svojim budžetima planirali sredstva za eventualno sufinansiranje  planiranih aktivnosti upriličeno je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju.

(TIP)