Korak bliže roditeljstvu u TK

Nakon uočenih poteškoća u otvarivanju prava za biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) i niza održanih sastanak grupe poslanica Skupštine Tuzlanskog kantona, Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, došlo se do sistemskog rješenja problema s kojim se suočava znatan broj građana Tuzlanskog kantona.

Donošenjem zakona o liječenju neplodonosti, a potom i pravilnika od strane Federalnog ministarstva zdravsta, uočene su neusaglašenosti koje su otežavale ostvarivanje prava na BMPO. Federalni i svi kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja su ukazivali na neusaglašenosti i tešku provodivost federalnog pravilnika, ali pomaka nije bilo.

Svjesni senzibilnosti za rješavanje ovog pitanja, aktivnom ulogom svih relevantnih faktora Tuzlanskog kantona, nakon višemjesečnog razmatranja i usaglašavanja koje je započeto u maju 2021. godine, rezultiralo je usvajanjem novog Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju osiguranih lica zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Ovim Pravilnikom je došlo do značajnog i suštinskog proširenja obima prava koji je usklađen sa Zakonom o liječenju neplodnosti BMPO (Sl. novine FBiH, broj: 59/18) i Pravilnikom o obimu prava na BMPO na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedninačnih postupaka BMPO (Sl. novine F BiH, broj: 50/20).

Poslanica u Skupštini Amila Hodžić (SDP) je istakla da: “Pravo na BMPO imaju žene do navršene 42 godine, i to u sljedećem obimu:

– 3 pokušaja intrauterine inseminacije

– 5 pokušaja vantjelesne oplodnje

– pohranjivanje spolnih ćelija i embriona.

Važno je istaknuti da usvajanjem novog Pravilnika, postupci BMPO provođeni do stupanja na snagu istog se neće ubrajati u ukupan broj postupaka koji se finansiraju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja”.

Lejla Vuković (SBB) poslanica u Skupštini TK izjavila je da se parovi neće morati finansijski zadužiti kako bi započeli proces BMPO već će to sada činiti na osnovu saglasnosti u klinikama sa kojima Zavod na osnovu Javnog poziva potpiše ugovor.

Direktor ZZO TK, Denis Husić, je govorio o obimu prava na teret sredstava zavoda na način da:

– prvi pokušaj intrauterine inseminacije se finansira u iznosu od 100% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, dok drugi i treći pokušaj u iznosu od 50% cijene;

– prvi pokušaj vantjelesne oplodnje se finansira u iznosu od 100% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga a svaki naredni u iznosu od 50% cijene;

– pohranjivanje spolnih ćelija, spolnih tkiva i embriona za prvu godinu finansira se u iznosu od 100% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, a za svaku sljedeću godinu u iznosu od 30% utvrđene cijene.

Nakon provedene procedure, u pripremi je raspisivanje Javnog poziva za sve klinike koje imaju rješenje za obavljanje ovih usluga, jer je to jedini zakonit i transparentan način ugovaranja.

“Obzirom da je pri analizi Zakona i federalnog Pravilnika uočeno niz neusaglašenosti i nedoumica pripremili smo dvije inicijative koje imaju za cilj izmjeniti i dopuniti federalni pravilnik kako bi isti bio u potpunosti usaglašen sa odredbama Zakona”- izjavila je Mirela Trepanić- Grbešić (NS) poslanica u Skupštini TK.

Ministar zdravstva TK, Božo Jurić je dao punu podršku ovakvim sistemskim rješenjima, uz napomenu da javne zdravstvene ustanove u Tuzlanskom kantonu sa svim svojim resursima stoje na raspolaganju za analize i pretrage koje su besplatne a neophodne za pripremu u procesu BMPO.

Svu učesnici ovih razgovora su odlučni u namjeri da se poštivanjem i unapređenjem zakonskih odredbi sistemski riješe problemi koji su od velikog značaja za građana našeg Kantona.

(TIP)