SAD daje dodatnih 1,8 miliona dolara pomoći BiH u borbi protiv COVID-19

Sjedinjene Američke Države su, putem Američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID), osigurale dodatnih 1,8 milona dolara pomoći Bosni i Hercegovini u borbi protiv COVID-19 i boljem odgovoru na globalnu pandemiju.

U suradnji s Dječijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF) u BiH, USAID  će poboljšati upravljanje vakcinacijom, komunikaciju, praćenje i koordinaciju odgovora BiH na pandemiju. Početak zajedničkog projekta obilježen je potpisivanjem ugovora od strane direktorice Programdskog odjela USAID-a Savannah ThomasArrigo i predstavnice UNICEF-a Rownak Khan, čemu su prisustvovale Deborah Mennuti, zamjenica šefa misije u Ambasadi SAD-a i Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN u BiH.

“Fokusirana na upravljanje vakcinacijom, komunikaciju, praćenje i ukupnu koordinaciju, ova USAID pomoć će značajno poboljšati odgovor zdravstvenog sektora BiH na pandemiju COVID-19. Spasit će se više života i ublažiti razorne posljedice virusa”, kazala je Savannah Thomas Arrigo .

“USAID je jedan od glavnih donatora Bosne i Hercegovine u odgovoru na COVID-19, a sporazum koji danas potpisujemo dokaz je njihove trajne posvećenosti pružanju podrške zdravstvenom sektoru Bosne i Hercegovine”, rekla je dr. Khan. „UNICEF-ova strategija odgovora temelji se i razvija na značajnim ulaganjima kojima se posljednjih godina podržavaju svi nivoi zdravstvenog sektora i odgovori na zdravstvene krize, a oslanja se na mreže za komunikaciju o riziku, posebno za najugroženije zajednice”, dodala je.

Ukljušivši ova sredstva, USAID je od početka pandemije podržao Bosnu i Hercegovinu s ukupno 11,2 miliona dolara pomoći za ublažavanje posljedica COVID-a, koristeći direktne i preusmjerene fondove.

Ovakva podrška temelji se na decenijama rada SAD-a na spašavanju života i na vodećoj poziciji u borbi s globalnom zdravstvenom krizom. Tokom proteklih 60 godina USAID je spasio milione ljudskih života boreći se protiv bolesti kakve su Ebola, HIV/AIDS, tuberkuloza, malarija, a sada i COVID-19.

Bolest ne poznaje granice. SAD je posvećena partnerstvu s Bosnom i Hercegovinom u nastojanju da se okonča pandemija bolesti COVID-19, ublaže katastrofalne društvene i ekonomske posljedice i gradi društvo još bolje pripremljeno za epidemije s kojima bismo se mogli boriti u budućnosti.

(TIP/Izvor: federalna.ba)