Muzički obrazovni centar “Lege Artis” poziva mališane na upis u školu klavira i mali hor

Muzički obrazovni centar „Lege Artis“ Tuzla, (ranije poznat naziv Gradsko umjetničko društvo „Lege Artis“ Tuzla“) pokazao se i dokazalo kao izvrsna novina i svježina u kulutrnom miljeu grada na zrnu soli. Tako od uoči obilježavanja desete godišnjice postojanja Upravni odbor centra odlučio se na organizaciju Škole klavira po uzrastima.

Od 25. 10. 2021. godine počinje sa radom škola klavira pod okriljem Muzičkog obrazovnog centra Tuzla. Za razliku od formalnih i konvencionalnih škola, Škola klavira „Lege Artis“ Tuzla ponudit će sasvim drugačiji pristup nastavi ovog predivnog instrumenta uz odlične predavače a sve to pod budnim okom već dokazanog i istrajnog maestra, umjetničkog rukovodioca i direktora MOC „Lege Artis“ Tuzla, magistra Jasmina Hasića.

Upis u školu ostaje otvoren od 25 . 10. 2021. godine pa do popunjena kapaciteta, a sama obuka odvija se u tri ciklusa:
MUZIČKO ZABAVIŠTE (uzrast od 4 do 6 godina) gdje će se posebno raditi na razvoj muzičkih sposobnosti, ritmu, melodiji, muzičkoj memoriji, Trajanje: 1 godina (12 mjeseci)

PREDŠKOLSKI UZRAST (od 7 do 9 godina) – rad na jednostavnim muzičkim vježbama, proširenje muzičke pismenosti, počeci samostalnog sviranja kompleksinijih melodija, muzičko opismenjavanje, Trajanje 1 godina (12 mjeseci)
ŠKOLSKI UZRAST (od 9 do 13 godina) – muzičko opismenjavanje, solfeggio, klavir, muzička teorija i rad na kompleksnijm klavirskim kompozicijama, Trajanje 1 godina (12 mjeseci)

MUZIČKI OBRAZOVNI CENTAR KONTINUIRANO VRŠI UPIS I DJECE U DJEČIJI HOR LEGE ARTIS A UPISATI SE MOGU SVI ZAINTERESOVANI UZRASTA OD 4 DO 11 GODINA STAROSTI SVKAOG PONEDJELJKA I ČETVRTKA KAD SU PROBE OD 18-19.

Učenicima će se pružati mjesečna edukacija kroz posjete eminentih umjetnika, masterclass časovi, posjete opernim kućama i koncertnim dvoranama. Ono što je karakteristično za ovu školu je što će učenici sve vrijeme pored stručnog osoblja imati pedagoga i profesora razredne nastave kako bi se lako prilagođavali novim situacijama ali i i rješavali probleme iz redovne škole (probleme u radu sa zadaćama i zadacima).

Na kraju svakog ciklusa (uspješno završenih 12 mjeseci modula učenici dobijaju validne certifikate o položenom stepenu muzičke naobrazbe-klavir sa opisom uspjšnosti i na ostalim muzičkim poljima na bosanskom i engleskom jeziku.

(TIP)