Humanost na djelu: Sedmica tolerancije u Tuzli

Richmond Park Međunarodna škola Tuzla je i ove godine počela sa realizacijom ideje pod nazivom SEDMICA TOLERANCIJE koja traje od 08.11. do 12.11. 2021. godine. Ideja je da se u saradnji sa pedagozima osnovnih škola sa područja Grada Tuzle nađe 13 porodica iz 13 škola koje žive u teškim uslovima kako bi im se olakšalo u vidu materijalne pomoći (hrana, odjeća i obuća).

Škole su odabrale po jednu porodicu i dostavile broj članova, imena, veličine odjeće i obuće svakog člana jer je cilj da se pomogne cijeloj porodici, a ne samo učeniku koji pohađa određenu školu.

Razrednici u Richmond Park Međunarodnoj školi su informacije o porodicama podijelili po razredima. Svaki razred je zadužen za jednu porodicu. Ideja je da se ne prikuplja novac od kojeg bi škola kupila namirnice nego da učenici zajedno sa svojim roditeljima odu u markete i prema informacijama koje su dobili kupe šta mogu i žele za porodicu za koju su zaduženi. Cilj je da učenici u potpunosti osjete da pomažu nekome.

U periodu od 08.11. do 12.11. u školi se primaju namirnice, odjeća i obuća koju učenici i roditelji donose te ih sortiraju prema razredima i porodicama, a zadnji dan ove akcije tj. petak, 12.11. planirano je da razrednici zajedno sa predstavnicima svoga razreda i njihovim roditeljima u 13:00 sati obiđu porodice i uruče im sve ono što je pripremljeno za njih.

Ideja je prošla i kroz Vijeće učenika i  Vijeće roditelja koji su je srdačno prihvatili i odmah otpočeli sa aktivnostima i planom realizacije. Škola je pripremila postere koje je postavila na svakom uglu škole te je iste promovisala putem  Facebook stranice. Svi roditelji su dobili pismo sa detaljnim obajšnjenjem akcije.  Nadamo se da ćemo imati puno pozitvnih primjera i da ova naša sada već tradicionalna akcija koja se organizuje niz godina zaredom može poslužiti kao ideja i drugima koji bi željeli pomoći i nekome uljepšati dan, sedmicu, mjesec, život…

Podsjećamo da su nanvedenu akciju uspješno realizovali i prethodnih godina i pomogli više porodica.

I ovogodišnju aktivnost provode pod motom: ”Kupujmo domaće, biće nam bolje!”

Više informacija možete pronaći na facebook stranici škole:
https://www.facebook.com/RPS.School.Tuzla/

(TIP)