Salkić: Na ekspertskom nivou sagledati projekt Blok 7

Izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH i voditelj projekta Blok 7 Senad Salkić izjavio je danas da se radi o jednom zaista velikom projektu koji može i u svojoj realizaciji, ali i nerealizaciji imati dugorične i veoma značajne posljedice i na Elektroprivredu BiH i na Federaciju BiH.

– Elektroprivreda BiH je u ovom momentu, sagledavajući cjelokupnu situaciju i ponudu koju imamo od kineskih partnera u smislu nastavka ovog projekta, procijenila da je ipak potrebno još jedno određeno dodatno vrijeme koje bi se utrošilo na sagledavanje tehničko-tehnoloških karakteristika onoga što je ponuđeno, ali i cijene i obima radova koji bi uključivali realizaciju i izgradnju Bloka 7 – izjavio je Salkić nakon tematske sjednice Vlade Federacije BiH posvećene stanju u energetskom sektoru.


U tom smislu je, po Salkićevim riječima, u ovom momentu nemoguće donijeti odluku i o nastavku i o raskidu tog ugovora bez jednog dodatnog ekspertnog sagledavanja barem na četiri nivoa – obimu, cijeni, tehnici i ukupnoj isporuci usluge kineskog partnera, njegovoj licenciranosti i referenciranosti.

– To je nešto čime će se u okviru Elektroprivrede BiH i jedne šire grupe međunarodnih eksperata baviti u narednom periodu kako bi smo u skladu sa današnjim zaključkom Vlade FBiH dostavili konačan stav kompanije na odlučivanje u Federalnom parlementu u toku narednih 90 do 120 dana – kazao je Salkić.

(TIP/Fena)