Srebrenik: Podrška regionalnoj deponiji i projektima energijske efikasnosti na javnim objektima

Ministar za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdan Karadžin razgovarao je sa gradonačelnikom Srebrenika Nihadom Omerovićem o zbrinjavanju i odlaganju komunalnog otpada i projektima energijske efikasnosti na javnim objektima.

„Jedna od veoma bitnih odrednica kada su u pitanju aktivnosti resornog  Ministarstva“, prema riječima ministra Karadžina, „je opredjeljenje za projekte energijske efikasnosti, odnosno provedba projekata energijske efikasnosti na javnim objektima na prostoru Tuzlanskog kantona. Utopljavanjem, odnosno provođenjem mjera energijske efikasnosti na javnim objektima uveliko će se doprinijeti smanjenju troškova za zagrijavanje i hlađenje objekata, a naravno i smanjenju zagađenja zraka u zimskom periodu“, kazao je ministar Karadžin te naglasio da bi se troškovi realizacije ovih projekata pokrili uštedama ostvarenim implementacijom mjera energijske efikasnosti.

Istaknuvši bezuslovnu podršku strateški važnom projektu uspostavljanja regionalne ekološke i sanitarne deponije kao i odlaganju komunalnog otpada prikupljenog na cijelom teritoriju Tuzlanskog kantona na deponiju koja se gradi na prostoru grada Živinice, gradonačelnik Srebrenika Omerović je ukazao na gorući problem većine lokalnih zajednica TK.

Ovom je prilikom istaknuta velika potreba za izgradnjom pretovarno-kompresionih stanica na prostoru Srebrenika, Gradačca i Gračanice u cilju smanjenja troškova transporta komunalnog otpada na buduću sanitarnu deponiju.

Gradonačelnik Omerović zahvalio je ministru Karadžinu na svim podržanim projektima na području grada Srebrenika i čestitao na usvojenim izmjenama Prostornog plana Tuzlanskog kantona što će svim općinama i gradovima na Tuzlanskom kantonu pomoći da zemljište kao najvažniji resurs koji posjeduju stave u funkciju vlastitog ekonomskog razvoja, a samim time i Tuzlanskog kantona i države Bosne i Hercegovine.

(TIP)