Počeli radovi na rekonstrukciji objekta Kuća prirode na Ilinčici

U sklopu provedbe projekta Panonsko-jadranska veza- PA.CON u srijedu su službeno započeli radovi obnove i rekonstrukcije objekta “Dom prirode” na Ilinčici.

Ugovor za izvođenje radova zaključen je sa kompanijom TEHNOGRAD doo za građevinarstvo i inženjering Tuzla, a projektom će, pored obnove postojećeg objekta, biti obuhvaćeno i vanjsko uređenje kompleksa, što će podrazumjevati izgradnju sjenika, obnovu  i uređenje  postojećeg vanjskog toaleta namijenjenog posjetiocima izletišta Ilinčica, uređenje pristupne staze,  te obnovu i uređenje ljetnje bašte sa igralištem za djecu.

Infrastrukturni radovi na uređenju izletišta Ilinčica započeli su tokom septembra i uključivali su postavljanje LED rasvjete u dužini od 1200 metara na pristupnom putu koji vodi do objekta Doma prirode, te uređenje 16 mikro lokacija za odmor posjetilaca izletišta. Projektom će, također, biti obuhvaćeni radovi na izgradnji biciklističko-edukativne staze u dužini od 4 kilometra te uređenje 3 platoa (vidikovca) kojim će se omogućiti panoramski pogled na sam grad Tuzlu.

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, posjetio je lokaciju, te izjavio: “Radovi na Ilinčici već neko vrije traju, u kontinuitetu. Ono što je najvažnije jeste da su Grad Tuzla i NERDA sa tuzlanske i bosanskohercegovačke strane učestvovali u jednom konkursu Europske unije,  IPA  fondova – Interreg Prekogranične saradnje, zajedno sa Općinom Nijemci iz Hrvatske i sa JP Nacionalni parkovi i Centrom za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice. U zaista oštroj i brojnoj konkurenciji, osvojili smo 1.000.000 KM za realizaciju projekta Panonsko-jadranska veza, modnosno za uređenje izletišta Ilinčica.  Vidite da smo nedavno završili piknik lokacije. Evo i rasvjeta je gotova i to LED rasvjeta, ekološka i štedljiva rasvjeta, još preostaje da se izvrši priključenje na elektro mrežu. Sada idemo dalje, NERDA i Grad zajedno, kao partneri na obnovu i rekonstrukciju Kuće prirode. Kuća prirode imat će adekvatne sadržaje i prostor za edukaciju, ali i kuhinju i prostor za rekreaciju i na raspolaganju bicikle za iznajmljivanje, a znate da će ovdje biti i biciklističke i pješačke staze i edukativne staze. Dakle, pravimo jedno moderno izletište, jednu novu lokaciju podobnu za odmor, rekreaciju ali i edukaciju naročito mladih.“

Amira Kavgić, projektni koordinator Udruženja za razvoj Nerda, istakla je da, pored infrastrukturnih radova, o kojima je govorio gradonačelnik, Projekat PA.CON ima za cilj doprinijeti razvoju održivog turizma korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa prekogranične regije. To će se postići obnavljanjem i uređenjem 3 prirodna dobra u Nijemcima (Hrvatska), Tuzli (BiH) i Skadarskom jezeru (Crna Gora), ali i aktivnostima izgradnje kapaciteta usmjerenim na jačanje vještina i kapaciteta ciljnih grupa u održivom upravljanju turističkim destinacijama i osiguranje kvalitete u upravljanju.

Projekat Panonsko-jadranska veza/PA.CON sufinansiran je sredstvima ERDF-a i IPA II fondova Europske unije kroz Interreg IPA CBC Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 -2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.870.267,92, a iznos od 1.578.319,07 EUR sufinansiran je od strane Evropske Unije. Trajanje projekta je 24 mjeseca počevši od 15.10.2020. godine do 14.10.2022. godine.

Ono što je još važno pomenuti jeste edukativna komponenta samog projekta koja ima za cilj jačanje kapaciteta različitih radnika u sektoru turizma pa će tako u narednoj sedmici već od 2.11. do 4.11. u Tuzli biti organizovana jedna zajednička edukacija za 30 polaznika iz Hrvatske, Crne  Gore i BiH. Dakle, tema edukacije je digitalni marketing i mi se nadamo da ćemo omogućiti našim učesnicima da povećaju svoj nivo znanja kad je u pitanju oglašavanje i promocija uopšte na različitim digitalnim platformama. Također, tokom novembra započinje jedna sveobuhvatna edukacija , specijalizirana edukacija, u oblasti zaštite proučavanja ptica, koja će omogućiti polaznicima iz BiH da nauče nove tehnike, a  naročito kada je u pitanju promatranje ptica što bi moglo u budućnosti potencijalno činiti jedan od značajnih potencijala za razvoj turizma u našoj zemlji. Dakle cijeli ovaj projekat dio je Interreg IPA programa prekogranične saradnje između BiH, Crne Gore i Hrvatske. Projektni partneri su iz BiH – Grad Tuzla i Udruženje za razvoj Nerda, vodeći partner na projektu je općina Nijemci, dok su iz CG partneri na projektu JP Nacionalni parkovi i Centar za zaštitu i proučavanje ptica . Cijeli program se finansira iz evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II sredstava EU.

(TIP)