Vršilac dužnosti glavnog tužitelja Tužilaštva BiH je Milanko Kajganić

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće), tokom prvog dana sjednice koja se održava 20. i 21. oktobra 2021. godine, razmotrilo je žalbu tužene glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić na odluku Drugostepene disciplinske komisije za tužioce o izrečenoj disciplinskoj mjeri protiv tužene i donijelo odluku kojom se odbija kao neosnovana žalba tužene i potvrđuje odluka Drugostepene disciplinske komisije za tužioce od 16.9.2021. godine kojom je tuženoj izrečena disciplinska mjera: Premještanje s mjesta glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine na mjesto tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, Drugostepena disciplinska komisija za tužioce VSTV-a BiH u predmetu protiv tužene glavne tužiteljice Tužilaštva Bosne i Hercegovine, odlučujući po žalbi tužene, donijela je Odluku kojom se odbija kao neosnovana žalba tužene i potvrđuje odluka Prvostepene disciplinske komisije od 23.7.2021. godine.

Tuženoj je za disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“ i tačka 17. „propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća“ Zakona o VSTV-u BiH, na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tačka (e) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrečena navedena disciplinska mjera.

Odluka Vijeća je konačna.

Vijeće je za vršioca dužnosti glavnog tužitelja Tužilaštva Bosne i Hercegovine izabralo zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića, koji će tu dužnost obavljati do okončanja konkursne procedure za izbor glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz VSTV-a BiH.

(TIP/Fena/Foto: arhiva)