Potpisan Memorandum o saradnji u okviru implementacije “ROMACTED II” programa između Vijeća Evrope i Grada Tuzle

Potpisan je Memorandum o saradnji između Vijeća Evrope i Grada Tuzle u okviru implementacije “ROMACTED II” programa „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou“, koji je zajednička inicijativa Vijeća Evrope i Evropske unije.

Ovo je najveći projekat koji uključuje Rome na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, a provodi se u 12 opština i gradova. U ime Grada Tuzle, Memorandum je potpisala Asja Redžić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

(TIP)