Predsjednik Upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli Predrag Krsmanović uputio ‘skandalozno’ otvoreno pismo pravnoj i medicinskoj struci o Covid mjerama: ‘Hitno zaustaviti postupak ‘vakcinisanja’ eksperimentalnim Covid ‘vakcinama’

Predsjednik Upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli Predrag Krsmanović uputio je otvoreno pismo pravnoj i medicinskoj struci o Covid mjerama. Autentičnost pisma, koje prenosimo u cjelosti,  je u telefonskom razgovoru potvrdio za TIP:

Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; ovo pravo uključuje slobodu mišljenja bez tuđeg mišljenja, a isto tako i traženje, primanje i saopštavanje obavještenja i ideja bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.“ – član 19. Opšte deklaracija o ljudskim pravima

Nesumnjivo je pravo pojedinaca na slobodu mišljenja i izražavanja, koje je predviđeno ne samo Opštom deklaracijom o ljudskim pravima, nego i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i svim nacionalnim ustavima.

Vezano za takozvanu Covid pandemiju, u Informativnom dokumentu SG/Inf 2020 11,  od 07. aprila 2020. g., objavljenom pod nazivom “Poštovanje demokratije, vladavine zakona i ljudskih prava u kontekstu zdravstvene krize izazvane COVID-19-om 19 – Alati za države članice“, Savjet Evrope upozorio je:

Zvanična saopštenja ne mogu da budu jedini kanal informisanja o pandemiji. To bi dovelo do cenzure i gušenja legitimnih zabrinutosti.

Neophodno je da novinari, mediji, medijski profesionalci, aktivisti civilnog društva i opšta javnost budu u mogućnosti da kritikuju organe vlasti i razmatraju njihov odgovor na krizu.”

Međutim, čini se da su  i na globalnom i na lokalnom nivou, zvanična saopštenja postala jedini, jednostrani i jednosmjerni kanal komuniciranja i informisanja o Covid pandemiji, vakcinama i nekim drugim važnim pitanjima, i da je to, u mnogim zemljama, dovelo do snažne cenzure i gušenja legitimnih prava na drugačije mišljenje i argumentovanu stručnu i naučnu kritiku zvaničnih saopštenja (posebno u domenu oduzimanja i ograničavanja osnovnih ljudskih prava).

Takođe se čini da se iznošenje nezavisnih stručnih i naučnih mišljenja, činjenica, vijesti i informacija, vezanih za navodnu Covid pandemiju, u većini zemalja, organizovano i planski guši, bojkotuje ili sprečava, i to na načine koji su bez presedana u cjelokupnoj ljudskoj istoriji.

Posebno teško bojkotuju se i cenzurišu brojni autori koji, nudeći mnoštvo ubjedljivih činjenica i dokaza, tvrde da mjere koje se preduzimaju protiv navodne Covid pandemije prestavljaju samo izgovor i paravan za, do sada, najveći (vješto planiran, organizovan i globalno vođen) napad na čovječanstvo.

Zbog nikad viđene cenzure svih javnih i privatnih medija, društvenih mreža i interneta, mnogi ugledni naučnici i stručnjaci iz pravne, medicinske i drugih struka, kao i opšta javnost, više nisu u mogućnosti da javno kritikuju organe vlasti i njihov odgovor na krizu.

Iz tih razloga široj javnosti trenutno nisu dostupni rezultati brojnih naučnih, stručnih i drugih studija, istraživanja, informacija i mišljenja, koji se oštro suprotstavljaju zvaničnim saopštenjima, a koji se, između ostalog, svode i na slijedeće tvrdnje, ocjene i zaključke:

 1. Da mjere preduzete povodom Covid „pandemije“ predstavljaju najmasovniji zločin protiv čovječnosti koji je ikada počinjen, i da odgovorni moraju biti krivično gonjeni za zločine protiv čovječnosti, i tuženi za građansku štetu.

 

 1. Da ne postoji nijedna naučna studija koja nesumnjivo dokazuje postojanje virusa SARS-COV-2 (koji navodno izaziva navodnu bolest Covid-19), i da takav virus, kao cjelovit, nikada nigdje nije izolovan, iz kog razloga objektivno nije moguće dokazati ni da postoji ta navodna bolest, ni da je izaziva taj navodni virus.

 

 1. Da je stopa preživljavanja ove navodne bolesti preko 99%, i da su gotovo sve studije o omjeru smrtnosti od infekcije (IFR) Covida dale rezultate između 0,04% i 0,5%.

 

 1. Da nije bilo neuobičajenog prekomjernog mortaliteta, i da se detaljan prikaz kako je Covid uticao na mortalitet u Zapadnoj Evropi i SAD-u može vidjeti ovde.

 

 1. Da se PCR testovi, koji služe kao jedini zvanični i statistički dokaz o broju navodno zaraženih navodnom Covid-19 bolešću, i kao temeljni dokaz postajanja navodne pandemije i epidemija, ne zasnivaju na naučnim činjenicama u pogledu infekcija i da su ovi testovi, beskorisni za otkrivanje konkretnih infekcija, jer i vrlo zdravi i neinfektivni ispitanici mogu biti pozitivni na tim testovima.

 

 1. Da su političari i mejnstrim mediji namjerno natjerali stanovništvo u paniku i da se PCR test, između ostalog, koristi za stvaranje straha, a ne za

 

 1. Da su zvanične stope smrtnosti od navodne Covid-19 bolesti, zbog nepouzdanosti PCR testova, i zbog uključivanja u umrle od te bolesti i onih koji su umrli od mnogih drugih bolesti, izuzetno pretjerane, ali da su i takve jednake smrtnosti od sezonskih gripa.

 

 1. Da nema viška smrtnosti u bilo kojoj zemlji, a tamo gdje ga ima da je posledica upotrebe „vakcina protiv Covid-19.

 

 1. Da su brojevi “smrti od Covid-a” vještački povećani, jer su zemlje širom svijeta definisale “smrt od Covida” kao “smrt iz bilo kojeg razloga u roku od 28/30/60 dana od pozitivnog testa”, a da su zdravstveni službenici iz Italije, Njemačke, Velike Britanije, SAD -a, Sjeverne Irske i drugi čak priznali ovu praksu.

 

 1. Da je talijanska vlada objavila statističke podatke koji pokazuju da 99,2% njihovih “smrtnih slučajeva od Covida” ima barem jedan ozbiljan komorbiditet, što je uključivalo rak, bolesti srca, demenciju, Alzheimerovu bolest, zatajenje bubrega i dijabetes (između ostalih), koji obrazac se zadržao u svim drugim zemljama tokom „pandemije“, a da je zahtjev FOIA -e uoktobru 2020. upućen britanskom ONS -u otkrio da je manje od 10% službenog broja „smrti od Covida“ u to vrijeme imalo jedini uzrok smrti Covid.

 

 1. Da je prosječna starost “smrti od Covid-a” veća od prosječnog životnog vijeka (prosječna starost “smrti od Covid-a” u Velikoj Britaniji je 82,5 godina, u Italiji 86, u Njemačka, 83, u Švajcarskoj 86, Kanadi 86, SAD-u 78, i Australiji 82 godine), da je u gotovo svim slučajevima srednja dob “smrti od Covida”veća od nacionalnog očekivanog života, da je, kao takva, u većem dijelu svijeta “pandemija” imala mali ili nikakav uticaj na očekivani životni vijek, i da smrtnost od COVID-a upravo odražava krivulju prirodne smrtnost (Statističke studije iz Velike Britanije i Indije pokazale su da krivulja “smrti od Covid-a” slijedi krivulju očekivanog mortaliteta gotovo u istoj mjeri).

 

 1. Da zaključavanja i ograničavanja kretanja uopšte ne sprečavaju širenje bolesti, i da su isti rezultati u regijama koje su bile zaključane i u regijama koje to uopšte nisu učinile .

 

 1. Da su iz statističkih podataka o uzrocima smrti, sa pojavom Covida-19, u većini zemalja u Svijetu, kao uzroci smrti odjednom nestali gripa i određene plućne bolesti, koji su preimenovani u smrti od Covida-19.

 

 1. Da su doktori i bolnice širom Svijeta plaćeni da proglase da su preminule osobe žrtve Covida-19, a da su autopsije (obdukcije) pokazale da su gotovo sve umrle zbog drugih uzroka.

 

 1. Da su pravila za popunjavanje smrtovnica promijenjena samo za Covid-19, i da je čak predviđeno da doktori pri utvrđivanju uzroka smrti, ne trebaju fizički ni vidjeti pacijenta, kako bi potpisali smrtovnice, te da je izostavljena potreba za potvrdu ljekarskog certifikata za kremacije.

 

 1. Da su obdukcije praktično zabranjene, što je dovelo do mogućnosti pogrešne dijagnoze istinskog uzroka smrti, i što smanjuje razumijevanje same bolesti.

 

 1. Da se za osobe, koje umru u roku od 28 dana od pozitivnog PCR testa, ocjenjuje da su umrli od Covida-19, čak i ako umru od srčanog udara ili druge teške bolesti, čime se neopravdano povećava broj mrtvih od te navodne bolesti (dok se, za one koji umru u roku od 14 dana od primanja takozvanih Covid vakcina, ne smatra da su umrli od vakcine, čak i kada nisu imali ozbiljnih bolesti).

 

 1. Da su zaključavanja i druge Covid mjere bazirani na nepostojećim infekcijama, da nemaju dovoljan činjenični i pravni osnov, da su neustavne i da se moraju odmah povući.
 1. Da postoje dokazi o gigantskom oštećenju zdravlja i ekonomskoj šteti širom Svijeta, i da ove mjere za rezultat imaju: ubijanje i oštećenje zdravlja kod nebrojeno mnogo ljudi, traumatizaciju cjelokupnog svjetskog stanovništva, a posebno djece i omladine, ekonomsko uništenje bezbroj kompanija i pojedinaca širom svijeta, itd., iz kojih proizilazi da su ekonomska i druga oštećenja javnog zdravlja – smrtonosnija od “virusa”,[1] da su nezaposlenost, siromaštvo, samoubistva , alkoholizam, upotreba droga i druge krize društvenog/mentalnog zdravlja zabilježile porast u cijelom svijetu, te da će propuštene i odložene operacije i pregledi imati povećan mortalitet od srčanih oboljenja, rak i drugih oboljenja u bliskoj budućnosti, jer su bolnice u suštini postale ‘covid only’ centri, zbog čega je golemi broj pacijenata zanemaren, što rezultira mnogim hiljadama nepotrebnih smrti i teških oštećenja zdravlja.

 

 1. Da se ventilacija pacijenata respiratorima, umjesto kiseonikom, pokazala kao smrtonosna politika, jer je rezultirala mnogim nepotrebnim smrtima, da takva ventilacija nije dobar tretman za respiratorne viruse, jer mehanička ventilacija nije, niti je ikada bila, preporučeni tretman za respiratorne infekcije bilo koje vrste, da stavljanje nekoga na respirator koji boluje od gripe, upale pluća, hronične opstruktivne plućne bolesti, ili bilo kojeg drugog stanja koje ograničava disanje ili utiče na pluća, neće ublažiti nijedan od tih simptoma, nego da će, zapravo, gotovo sigurno pogoršati stanje i ubiti mnoge od njih, jer su intubacijske cijevi izvor potencijalne infekcije poznate kao “pneumonija povezana s ventilatorom”, za koju studije pokazuju da pogađa do 28% svih ljudi koji su stavljeni na respiratore, a ubija 20-55% zaraženih, a da mehanička ventilacija takođe šteti fizičkoj strukturi pluća, što rezultira “ozledom pluća uzrokovanom ventilatorom” , koja može dramatično uticati na kvalitet života, pa čak i dovesti do smrti.[2]

 

 1. Da su mjere prevencije protiv Covida-19, potpuno izostavljene, iako je dobar imunitet po svim ljekarima najbolji lijek, i da je izostavljeno korištenje jeftinih, efikasnih i nerizičnih lijekova i drugih sredstava za podizanje imuniteta (kao što su, hidroksiklorokin, ivermektin, vitamini D, C i cink, itd.), a da se forsira korištenje vrlo skupih i rizičnih farmaceutskih lijekova (poput remdesivira).

 

 1. Da je jačanje prirodnog imuniteta mnogo logičniji pristup u odnosu na vakcinacije, zbog čega su važne preventivne mjere u vidu zdrave ishrane, vježbanja na svježem vazduhu bez maske, smanjenja stresa i njegovanja emocionalnih i socijalnih kontakata, i zbog čega se oštro kritikuju mjere socijalne izolacije i druge mjere koje su, između ostalog, dovele i do povećanja depresije, anksioznosti, samoubistava, nasilja u porodici i zlostavljanja djece.

 

 1. Da su naučne studije pokazale da su ljudi, koji imaju više emocionalnih veza i socijalnih obaveza i kontakata, otporniji na viruse, zbog čega se vjeruje da izolacija i karantin mogu imati fatalne posledice, pogotovo što su mjere izolacije dovele do fizičke neaktivnosti kod mnogih starijih ljudi, koji su bili prisiljeni da ostanu u zatvorenom.

 

 1. Da su naučne studije pokazale da dovoljno sunca, fizičkog kretanja i vježbanja na otvorenom prostoru (što je mjerama bilo zabranjivano – „Ostanite u kući!“) pozitivno utiče na kognitivno funkcionisanje, smanjuje depresivne tegobe i anksioznost i poboljšava fizičko i psihičko zdravlje, nivo energije, blagostanje i, uopšte, kvalitet života, a da strah, uporni stres, usamljenost i odvojenost od drugih, pa i najbližih (što je mjerama bilo podsticano „Držite socijalnu distancu!“) imaju dokazano negativan uticaj na psihičko i opšte zdravlje.

 

 1. Da mjere obaveznog nošenja maski nisu efikasne protiv širenja virusnih infekcija, ali da njihovo nošenje uzrokuje mnoštvo neželjenih i štetnih zdravstvenih efekata, kao što su: nedostatak kiseonika, zbog čega nastaje glavobolja, mučnina, umor, gubitak koncentracije, koji efekti su slični visinskoj bolesti i javljaju se prilično brzo; problemi sa sinusima; respiratorni problemi, hiperventilaciju; akumuliranje CO2, što dovodi do toksičnog zakiseljavanja organizma, što dalje slabi imunitet, tako da se već nakon nošenja maske u trajanju od jednog minuta, znatno premašuje toksična CO2 granica, i to do vrijednosti koje su tri do četiri puta veće od maksimalno dozvoljenih vrijednosti; itd. Da su, na primjer, Sjeverna Dakota i Južna Dakota u UA imale gotovo identične brojke slučajeva , iako jedna ima mandat za masku, a druga ne, a da su u Kanzasu, okruzi bez mandata za maske zapravo imali manje „slučajeva“ Covida od okruga sa mandatima za maske. Da je dugo istraživanje o štetnim efektima nošenja maski nedavno objavio Međunarodni časopis za istraživanje okoliša i javno zdravlje, pokazalo da maske mogu izazvati porast bakterijske upale pluća, gljivičnih infekcija, osipa na licu, udisanja plastičnih mikrovlakana, koja, pri udisanju, oštećuju pluća i mogu biti potencijalno kancerogena, da potiču disanje na usta, što kod djece može dovesti do deformiteta lica .

 

 1. Da su maske, koje se koriste već oko godinu i po, loše i za ljude i za planetu, zbog ogromnog broja –  miliona maski za jednokratnu upotrebu, kojim povodom je Izvještaj UN-a pokazao da će navodna Covid19 pandemija u narednih nekoliko godina, vjerovatno rezultirati sa više nego udvostručenjem plastičnog otpada, od kojeg veliku većinu čine maske za lice, što može, zajedno sa drugim medicinskim otpadom, začepiti kanalizacijske sisteme i sisteme za navodnjavanje, i tako uticati na javno zdravlje, navodnjavanje i poljoprivredu, dok je studija sa Univerziteta Swanseapokazala da se, kada  su maske potopljene u vodi oslobađaju teški metali i plastična vlakna, koji materijali su otrovni i za ljude i za divlje životinje.

 

 1. Da članovi SAGE, Public Health England (PHE), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Centra za kontrolu bolesti (CDC), Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) itd., imaju mnogo sukoba interesa i da svi oni prihvataju vrlo velike ‘donacije’ farmaceutske i vakcinalne industrije, što je pokvarilo njihov integritet, da vladama jako lobira farmaceutska industrija i industrija vakcina, što je možda ugrozilo i njihov integritet, i da će proizvođači vakcina zaraditi trilione od prodaje vakcina, a da će farmaceutska industrija napraviti trilione od testiranja Covida.

 

 1. Da način na koji su Covid-19 prikazali političari i mediji nije dobro predstavio situaciju, jer su: koristili ratne izraze („rat“ sa „nevidljivim neprijateljem“ koji mora biti „poražen“, „heroji njege na prvoj liniji fronta“ i „žrtve korone“), što je dodatno podgrijalo strah, baš kao i ideja da se globalno bavimo „virusom ubicom“; da su nas neumorno bombardovali Covid brojkama, koje su stanovništvu puštane iz dana u dan, iz sata u sat, bez tumačenja tih podataka, bez upoređivanja sa smrtnim slučajevima od gripa iz drugih godina, i bez upoređivanja sa smrtnim slučajevima zbog drugih uzroka, što je kod stanovništva izazvalo pravu psihozu straha, zbog čega to nisu informacije, nego manipulacija, pri čemu je posebno štetnu ulogu odigrala SZO, koja je pozvala da se mišljenja različita od zvaničnog diskursa ućutkaju putem medijske cenzure bez presedana.

 

 1. Da je došlo do teškog i masovnog kršenja osnovnih ljudskih prava i nedozvoljenog miješanja javnih vlasti u neka od najvažnijih, kao što su prava na:

-slobodu kretanja i putovanja,

-rad,

poštovanje privatnog i porodičnog života,

slobodu misli, savjesti i vjere,

slobodu izražavanja,

slobodu okupljanja i udruživanja,

obrazovanje itd.

 

 1. Da potencijalne nus pojave od navodnih Covid vakcina, prema listi mogućih neželjenih efekata, koju je sačinila američka FDA (Food and Drug Administration – agencija savezne vlade USA-a, ovlaštene za inspekciju, ispitivanje, odobravanje i postavljanje sigurnosnih standarda za hranu, dodatke za hranu, lijekove, itd.) na stranici 15. svog izvještaja objavljenog 30.10.2020. godine, mogu biti izuzetno teške i opasne, i da, između ostalih, uključuju smrt i mnogo drugih teških posledica[3]

 

 1. Da pitanja koja se tiču neophodnosti, sigurnosti, efikasnosti, rizika i dugoročnih štetnih posledica od navodnih vakcina protiv Covid-19 nisu dovoljno istražena, jer je za proizvodnju vakcine protiv bilo koje bolesti potrebno minimalno između 10 i 12 godina, kako bi se na sva ta pitanja moglo odgovoriti pouzdano i bez razumne sumnje.

 

 1. Da prije 2020. godine nije bila razvijena nijedna uspješna vakcina protiv humanog koronavirusa, a da ih je, od tada, navodno napravljeno 20 za svega 18 mjeseci, iako su naučnici godinama prije toga bezuspješno pokušavali razviti vakcinu protiv SARS -a i MERS-a, s tim da tradicionalne vakcine djeluju izlažući tijelo oslabljenom soju mikroorganizama odgovornih za izazivanje bolesti, dok ove nove mRNA „vakcine“, prema tvrdnjama proizvođača, djeluju ubrizgavanjem virusne mRNA u tijelo, gdje se replikuje unutar ljudskih ćelija i podstiče tijelo da proizvodi „proteinske šiljke“ virusa, koji ćelije tjeraju da ih prepozna i proizvede antigene za borbu protiv tog virusa, što predstavlja potpuno novu tehnologiju, koja do sada nije korištena ni u jednoj vakcini, zbog čega se pouzdano ne znaju ni kratkoročne, ni dugoročne posledice njene upotrebe.

 

 1. Da ove „vakcine“ ne obezbjeđuju imunitet, da i sami proizvođači  tvrde da se “efikasnost” njihovog proizvoda temelji na “smanjenju ozbiljnosti simptoma” (bez validne provjere i potvrde iz nacionalnih i drugih nezavisnih izvora), te da nijedna od ovih „vakcina“ nije bila podvrgnuta svim neophodnim i odgovarajućim ispitivanjima, i da su proizvođači u potpunosti preskočili ispitivanja u ranoj fazi, a ispitivanja u kasnoj fazi na ljudima ili nisu pregledana, ili nisu objavljena, ili se neće završiti do 2023. godine ili su napuštena nakon „ozbiljnih štetnih posljedica“ .

 

 1. Da je iz podataka američkog VAERS federalnog sistema prijavljivanja neželjenih događaja od vakcina proizilazi da je, za oko 8 i po mjeseci upotrebe takozvanih COVID vakcina, zabilježeno skoro dva puta (preko 200%) više neželjenih reakcija, nego za oko 30 godina (tj. od uspostavljanja te baze) od svih drugih vakcina zajedno (svih vakcina za djecu i odrasle, uključujući i sve vakcine protiv gripe).

 

 1. Da se navodna Covid-19 bolest poslednjih mjeseci širi upravo preko eksperimentalnih „vakcina“ koje se daju protiv te navodne bolesti, i da su trenutno u Svijetu najveće zaraze po glavi stanovnika i najveće stope smrtnosti upravo u zemljama koje imaju najveću stopu vakcinisanog stanovništva (kao što su Izrael, Velika Britanija, itd.)[4], a da su najmanje zaraze i najmanje stope smrtnosti od te navodne bolesti, u zemljama koje imaju najmanju stopu vakcinisanog stanovništva.

 

 1. Da masovna upotreba ovih eksperimentalnih farmaceutskih proizvoda koji se nazivaju Covid-19 „vakcinama“ predstavlja skriveni i prisilni eksperiment nad cijelim čovječanstvom, što predstavlja težak zločin protiv čovječnosti, kojim se krši svih 10 načela Nirnberškog kodeksa, za koji učesnici i saučesnici mogu odgovarati i krivično i materijalno.

 

 1. Da se provođenjem „vakcinisanja“ ljudi ovakvim eksperimentalnim i opasnim sredstvima podesnim za genetske manipulacije kod „vakcinisanih“ osoba, posebno teško krši Prvo i najvažnije načelo:

Dobrovoljni i informisani pristanak ljudskog subjekta, koje načelo podrazumijeva:

-da osoba, koja sudjeluje, treba imati pravnu sposobnost i mogućnost dati pristanak i biti u takvom položaju da može ostvariti slobodu izbora,

-da se nad subjektom ne smije činiti nijedan vid sile, prevare, obmane, prinude, ograničenja, prekoračivanja ovlasti ili drugog skrivenog oblika prisile,

– da bi osoba koja sudjeluje trebala imati dovoljno znanja i razumijevanja za sve dijelove uključene u radnju, kako bi mogla donijeti razumnu i osviještenu odluku, s tim da ovaj poslednji element zahtijeva da, prije pristanka samog subjekta eksperimenta, subjekt treba biti upoznat sa:

-prirodom, trajanjem i ciljem eksperimenta;

-metodama i sredstvima pomoću kojih će eksperiment biti vođen;

-svim neugodnostima i rizicima koje je razumno očekivati;

mogućim zdravstvenih posledicama za koje postoji vjerovatnoća (mogućnost) da se dogode zbog njegove uključenosti u eksperiment.

 

 1. Da dužnost i odgovornost za utvrđivanje kvaliteta pristanka za učestvovanje u eksperimentu leži na svakoj pojedinoj osobi koja pokreće, upravlja ili je uključena u izvođenje eksperimenta, što predstavlja ličnu dužnost i odgovornost koja se ne može nekažnjeno prenijeti, niti delegirati na drugu osobu, kako bi joj bilo oprošteno, zbog čega ova dužnost i odgovornost obuhvata i sve osobe koje su uključene u njihovu proizvodnju, davanje dozvola za uvoz, promociju i, posebno upotrebu, nose svi oni koji su, na bilo koji način uključeni u ove procese i aktivnosti.

 

 1. Da, zbog zločina protiv čovječnosti, protiv pojedinaca iz SZO, CDC, SEF, i drugih globalnih i lokalnih tijela, organa i organizacija, međunarodni tim od preko 1.000 pravnih, i preko 10.000 medicinskih stručnjaka, pod vođstvom njemačkog advokata dr. Reinera Fullmicha, priprema i provodi odgovarajuće krivične i građanske postupke.

 

Nepostojanje objektivnih i nepristrasnih dokaza o pandemiji, bolesti, virusu i vakcinama

Nakon detaljne i pažljive analize svih događaja u vezi navodne Covid pandemije, protumačenih u svjetlu viđenja nezavisnih stručnjaka i analitičara, čini se da oni koji tvrde da takozvana Covid politika, i mjere koje se tim povodom preduzimaju, predstavljaju radnje i aktivnosti u kojima se stiču obilježja bića teškog krivičnog djela zločina protiv čovječnosti, za sve svoje tvrdnje nude mnoštvo vrlo razumnih, logičnih i ubjedljivih dokaza (da ne postoji pandemija ove navodne bolesti Covid-19, da virus SARS-COV-2 nikada nije izolovan, da PCR i drugi testovi nisu pogodni i pouzdani za dijagnozu te navodne bolesti, da stopa smrtnosti od te navodne bolesti nije veća od stope smrtnosti kod obične gripe, da nijedna od do sada preduzetih mjera – zaključavanje, zabrane kretanja, maske, itd., ne samo da nije bila neophodna, nego i da su stanovništvu širom Svijeta donijele mnogo smrti i teških zdravstvenih, materijalnih i drugih ozbiljnih posledica, te da upotreba takozvanih Covid “vakcina” predstavlja masovni i nedozvoljeni eksperiment na cijelom čovječanstvu, kojim se krši svih 10 načela Nirnberškog kodeksa).

O svemu tome više informacija se može pronaći u prilozima uz ovo pismo, kao i u otvorenim pismima, koja su, još krajem 2020. i početkom 2021. godine, proslijeđena svim sudijama i svim tužiocima u Bosni i Hercegovini, i koja su objavljena na web saitu https://pravoipravda.info[5].

Mnoštvo autora ukazuje na to da oni koji globalno i lokalno provode takozvanu Covid politiku, i donose mjere koje se tim povodom preduzimaju, ili promovišu ili provode „vakcinisanje“ ljudi ovim eksperimentalnim, neispitanim i moguće vrlo opasnim farmaceutskim sredstvima (podesnim, između ostalog, i za genetske manipulacije na ljudima), ne pružaju javnosti logične, ubjedljive i objektivne informacije i dokaze o svojim tvrdnjama, nego isključivo traže da im se vjeruje na riječ.

Pored toga većina njihovih tvrdnji uglavnom svodi na informacije koje su dobili upravo od onih koji, prema nezavisnim izvorima, provode ovaj opasni, i prije više godina pripremljen, globalni plan “vakcinacije” cijelog čovječanstva (a to su pojedine osobe iz SZO, CDC, FDA i njihovi globalni i lokalni sledbenici), kao i od pojedinih farmaceutskih proizvođača, koji su u očiglednom sukobu interesa, budući da, kroz ovu navodnu pandemiju, ostvaruju nevjerovatne profite, i to ne samo od proizvoda koje neosnovano nazivaju „vakcinama“, nego i od prodaje raznih medicinskih lijekova, preparata, testova, aparata i opreme za liječenje ove navodne bolesti Covid-19.

Kršenje ljudskih prava utvrđeno odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Pri svemu ovome, u okviru Bosne i Hercegovine, čini se da treba imati u vidu i odluku Ustavnog suda BiH broj: AP-3683/20, od 22. 12. 2020. godine, kojom je utvrđeno da se Naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-6301/20 od 9. novembra 2020. godine i Naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 62-20/2020, od 12. oktobra 2020. godine, vrši kršenje prava na „privatni život“ iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima u odnosu na apelanta E.Š., te pravo na slobodu kretanja iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Istom odlukom Ustavni sud je naložio Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke, preduzmu aktivnosti i usklade svoje djelovanje sa standardima iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te standardima iz člana II/3.m) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 4 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kako su navedeni u ovoj odluci, te da, u narednom roku od 15 dana od isteka pomenutog roka od 30 dana, obavijeste Ustavni sud Bosne i Hercegovine o provođenju naloga iz stava 3. dispozitiva ove odluke.

Indikativno je da se navedene mjere, i pored utvrđenja njihove očigledne neustavnosti, i dalje (u manjoj ili većoj mjeri), kao privremene, sa važnošću od 14 dana, neprekidno donose i primjenjuju širom Federacije, a da ni Parlament, ni Vlada Federacije, nisu postupili po obavezama nametnutim tom odlukom, iako je od donošenja odluke Ustavnog suda proteklo devet mjeseci, a od uvođenja ovih mjera i znatno više vremena, tako da se ove mjere ni u kom slučaju ne mogu smatrati privremenim.

 

Potencijalna krivična odgovornost učesnika u Covid politici

 

Pored potencijalne mogućnosti da se provođenjem sadašnje Covid politike i provođenjem Covid mjera i Covid „vakcinacija“, učestvuje ili saučestvuje u zločinu protiv čovječnosti, izgleda da postoji mogućnost da se vršenjem tih radnji saučestvuje ili učestvuje i u nekim drugim krivičnim djelima iz Krivičnog zakona Federacije BiH, kao što su: Terorizam, Zloupotreba položaja ili ovlašće, Primanje dara i drugih oblika koristi, Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, Nesavjestan rad u službi, Teška krivična djela protiv zdravlja ljudi, Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti, Nedozvoljeno korišćenje ličnih podataka, Povreda prava iz radnog odnosa, Izazivanje opšte opasnosti, i Teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.[6]

Potencijalno kršenje propisa o zaštiti podataka o zdravstvenom stanju i genetskom kodu

Podaci o zdravstvenom stanju i genetskom kodu predstavljaju posebnu kategoriju izuzetno važnih ličnih podataka, koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Ovi podaci vjerovatno predstavljaju najvažnije lične podatke, čija potencijalna zlopupotreba, s obzirom na poznate i nepoznate informaciono-bio-tehnologije, može imati nesagledivo teške posledice i za pojedince, i za grupe, i za nacije i za čovječanstvo, zbog čega bi njihova zaštita morala biti neuporedivo veća od zaštite ostalih zaštićenih ličnih podataka.

Međutim, čini se da se dosadašnjim Covid mjerama i Covid politikom ovi najvažniji lični podaci ne samo da se nisu štitili, nego da su stvarene prilike i mogućnosti da se ovi podaci teško i masovno zlouptrijebe, i da su tome najviše doprinijele  mjere kojima se nalaže obavezno PCR testiranje (za bilo koje svrhe).

Ove potencijalne zloupotrebe mogle bi biti posebno teške ukoliko se podaci i materijali PCR testiranja dalje i dodatno obrađuju, ili se  šalju na obradu trećim licima (unutar ili izvan Bosne i Hercegovine), budući da, prema tvrdnjama nekih autora, postoji mogućnost da se svi lokalni genetski i drugi zdravstveni podaci prikupljeni PCR i drugim Covid testiranjima, proslijeđuju u  tajne globalne baze genetskih podataka cijelog čovječanstva, koje se mogu koristiti u mnoštvo nedozvoljenih i kriminalnih radnjih i aktivnosti protiv pojedinaca, grupa i nacija.

S tim u vezi treba podsjetiti i da član 193. Krivičnog zakona Federacije BiH, nedozvoljeno korišćenje ličnih podataka tretira kao krivično djelo, ukoliko službena ili odgovorna osoba u Federaciji, bez pristanka pojedinca, protivno zakonskim uslovima, prikuplja, obrađuje ili koristi njegove osobne podatke, ili te podatke koristi suprotno zakonom dozvoljenoj svrsi njihova prikupljanja.

Potencijalno kršenje propisa o zdravstvenoj zaštiti

Predmetnim mjerama i pokušajem vakcinisanja ljudi  eksperimentalnim farmaceutskim genskim  proizvodima koji se neosnovano imenuju kao „vakcine“ protiv Covid-19, moguće je da se, od strane pojedinaca u tijelima i organima koji odlučuju o mjerama, povređuju i određene odredbe  Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13), i to, prije svega, odredbe člana 27. stav 2., kojima se svakom pacijentu garantuju prava:

na dostupnost zdravstvene zaštite, uključujući i pravo na hitnu medicinsku pomoć;

na informacije;

na obaviještenost i učestvovanje u postupku liječenja;

na slobodan izbor;

na samoodlučivanje i pristanak, uključujući i zaštitu prava pacijenta koji nije sposoban dati pristanak;

na povjerljivost informacija i privatnost;

na tajnost podataka;

Takođe je moguće da se neopravdano krše i odredbe člana 204. i 208. istog Zakona, kojima je propisano da se, za svako umrlo lice utvrđuje  i uzrok smrti, da  uzrok smrti utvrđuje doktor medicine i da se radi utvrđivanja uzroka smrti provodi  obdukcija tijela umrlog lica, te odredbe člana 209. istog Zakona, kojima je, između ostalog, propisano da se obdukcija mora provesti:

1) ako se radi o neprirodnoj smrti ili smrti nepoznatog uzroka;

2) ako smrt nastupi tokom dijagnostičkog ili terapijskog zahvata;

3) ako smrt nastupi u roku od 24 časa od prijema lica u zdravstvenu ustanovu;

4) ako je lice učestvovalo u kliničkom ispitivanju lijeka ili medicinskog proizvoda, odnosno drugom naučnom ispitivanju u zdravstvenoj ustanovi.

Nepostojanje trajnog odobrenja za upotrebu Covid „vakcina“

Što se tiče navodnih Covid „vakcina“, iste nigdje u Svijetu, nisu trajno odobrene, nego, zbog nezavršenosti kliničkih ispitivanja, u USA imaju samo odobrenje za hitnu upotrebu (s tim što je Pfizer nedavno dobio i trajno odobrenje), iz kog razloga ova farmaceutska sredstva ne bi nigdje trebala biti u upotrebi na cjelokupnom stanovništvu (pogotovo ne na djeci i trudnicama), nego isključivo na dobrovoljcima (kojima bi se, prije upotrebe, morale dati informacije da sudjeluju u eksperimentu, i izložiti sve ono što je neophodno da takva osoba može dati dobrovoljan i informisan pristanak).

Nepostojanje dobrovoljnog i potpuno informisanog pristanka na vakcinisanje i druge Covid mjere i tretmane

S obzirom da vakcinacija predstavlja jednu od medicinskih mjera, pravo na informisani pristanak na tu, kao i na bilo koju drugu medicinsku intervenciju, regulisano je i Nirnberškim kodeksom, i nacionalnim zakonima kojima su uređena prava pacijenata vezana za liječenje i sve vrste medicinskih mjera.

Tim propisima pravo na informisani pristanak regulisano je na način da pacijent za svaku predloženu medicinsku mjeru treba da dobije obavještenja koja su mu potrebna kako bi donio informisanu odluku da pristane ili ne pristane na tu mjeru.

Prema tim propisima ovo obavještavanje pacijenta treba da je dovoljno obuhvatno, tačno i blagovremeno.

Obuhvatnost obavještavanja cijeni se u svakom posebnom slučaju prema mogućnosti da pacijent nadležnom zdravstvenom radniku može postavljati pitanja nakon ili u toku obavještavanja i na njih dobivati njemu razumljive odgovore.

Tačnost obavještavanja podrazumijeva informisanje o poznatim medicinskim i drugim činjenicama koje se tiču te medicinske mjere.

Blagovremenost obavještenja definiše se kao obavještavanje pacijenta o njegovim kliničkim nalazima i predloženim medicinskim mjerama.

Ovo obavještenje, između ostalog, treba da obuhvati kratak opis, cilj i korist od predložene medicinske mjere, te vrstu i vjerovatnoću mogućih rizika, bolne i druge sporedne ili trajne posljedice.

Što se tiče vrste i vjerovatnoće mogućih rizika, ljekar treba pacijenta informisati o potencijalnim i poznatim neželjenim reakcijama (kako onim koje navodi proizvođač vakcine, tako i sa onima koje navode nacionalna i druga regulatorna tijela.

U konkretnom slučaju, vezano za Covid „vakcine“, obaveza ljekara je da, pored nus pojava koje se navode od strane proizvođača, ukaže i na druge liste mogućih neželjenih efekata, među kojima i na, naprijed pomenutu, listu koju je sačinila američka FDA, koja uključuje i smrt i mnogo drugih ozbiljnih i teških posledica.

Obaveze ljekara prilikom davanja vakcina

I ova pitanja regulisana su nacionalnim zakonima kojima su uređena prava pacijenata.

S obzirom da po nacionalnim zakonima pacijenti imaju pravo na najveće objektivno moguće očuvanje i zaštitu njihovog zdravlja, a ljekari dužnost njihovog savjesnog liječenja, ovo podrazumijeva obavezu ljekara da, prije davanja vakcine, preduzme sve potrebne mjere kako bi, nakon pružanja neophodnih obavještavanja, pacijenta zaštitio od mogućih neželjenih posledica davanja vakcine.

Ovo, prije svega, uključuje obavezu ljekara da pacijenta pregleda i utvrdi da li je njegovo trenutno zdravstveno stanje takvo da može biti vakcinisan bez štetnih posledica po njegovo zdravlje.

Druga važna obaveza ljekara jeste da utvrdi da li je pacijent eventualno alergičan na neku od komponenti vakcine kojom se treba vakcinisati.

Ova obaveza podrazumijeva ne samo da ljekar koji vrši vakcinaciju treba da bude upoznat sa sastavom vakcine, odnosno svim njenim komponentama koje, potencijalno, kod konkretnog pacijenta mogu uzrokovati alergiju ili druge neželjene pojave, jer, u suprotnom, neće biti u mogućnosti predvidjeti moguće alergijske ili druge neželjene reakcije.

Isto tako, ukoliko ljekar, koji vrši vakcinaciju, iz bilo kojih ozbiljnih razloga (s obzirom na njen sastav, svojstva, ispitanost, sigurnost, način transporta, čuvanja, skladištenja, itd.), može da sumnja da konkretna vakcina, može naškoditi njegovim pacijentima, onda on ima i profesionalnu i etičku obavezu da odbije vakcinisati tog ili sve druge pacijente, budući da je njegova prvenstvena i glavna obaveza da štiti pacijentovo zdravlje.

Sigurnost i efikasnost Covid „vakcina“ prije puštanja u upotrebu nisu bili dovoljno ispitani

Postoji puno nezavisnih studija i istraživanja koja dokazuju da ova farmaceutska sredstva ne samo da nisu neophodna za liječenje navodne bolesti Covid-19 (jer je stopa smrtnosti ispod 0,15%), nego i da nisu ni sigurna, ni efikasna, i da kod „vakcinisanih“ osoba izazivaju iste simptome kao i navodna Covid bolest.

Suprotno tvrdnjama farmaceutskih proizvođača i zvaničnih ljekara, ovi stručnjaci tvrde i dokazuju da su posledice Covid mRNK „vakcina“ neuporedivo teže u pogledu smrtnosti i teških oštećenja u odnosu na samu bolest protiv koje se navodno daju (a koju navodno uzrokuju), kao i da su posledice te navodne bolesti daleko teže kod djelimično ili potpuno vakcinisanih, nego kod nevakcinisanih osoba.

Problem je tim veći kada se u obzir uzme i nesporna činjenica da dugoročne posledice i efikasnost tih proizvoda trenutno nisu poznati čak ni proizvođačima tih proizvoda (što je i logično ako se zna da je njihovo ispitivanje trajalo svega nekoliko mjeseci).

Stoga se čini opravdanim što cijelo mnoštvo medicinskih stručnjaka, s punim pravom, pita ljekare koji preporučuju i daju te eksperimentalne proizvode,  na osnovu čega oni tvrde da su ti proizvodi potpuno sigurni (nerizični) i efikasni, ako sami proizvođači, koji o tome imaju puno više informacija, to ne tvrde, niti to navode u svojim proizvođačkim deklaracijama?

Iz tih razloga nezavisni stručnjaci tvrde da nije bilo objektivno ispunjenih uslova da se ovi neispitani farmaceutski proizvodi uopšte puste u upotrebu, a pogotovo da se stanovništvo uskraćivanjem i ograničavanjem raznih prava (na rad, putovaje, kretanje, liječenje, itd.), direktno ili indirektno, podstiče na njihovu upotrebu, te da postoji potreba da se ovi proizvodi hitno povuku iz upotrebe, a da se, s druge strane, ispita krivična i druga odgovornost svih onih koji su takve proizvode odobrili, pustili u upotrebu, ili ih koriste u praksi.

Kao jedan od dokaza da čak ni proizvođačima tih proizvoda nisu poznate njihove dugoročne posledice i efikasnost, može poslužiti i ugovor koji je Pfizer zaključio sa Albanijom.[7]

Postoje i izvještaji da su Covid „vakcine“, između ostalog, opasne i zato što su zatrovane grafen oksidom, nanometalima, PEG-om (polietilen glikol) i opasnim parazitom trypanosoma cruzi[8].

Šta je američka dozvola za hitnu upotrebu lijeka (EUA)?

Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) omogućila je da Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, kao i „vakcine“ ostalih odobrenih proizvođača sličnih proizvoda, bude dostupna na osnovu Dozvole za hitnu upotrebu (EUA).

Ova dozvola podržana je od strane Health and Human Services (HHS) deklaracijom o postojanju okolnosti koje opravdavaju hitnu upotrebu lijekova i bioloških proizvoda za vrijeme trajanja COVID-19 pandemije, zbog čega ove“vakcine“ nisu prošle isti tip procjene kao ostale vakcine i lijekovi koji su dobili FDA odobrenje, jer nisu prošle sve redovne faze kliničkog ispitivanja, zbog čega predstavljaju eksperimentalna sredstva, koja se odobravaju samo za hitnu, ograničenu i kratkotrajnu upotrebu, i to samo kada su zadovoljeni određeni kriterijumi, uključujući i činjenicu da adekvatna, odobrena alternativa nije dostupna.

Međutim, navodne naučne dokaze o ispunjenosti uslova za njihovu hitnu upotrebu pružili su samo proizvođači tih proizvoda, što je očigledan sukob interesa.

Prema tvrdnjama mnoštva nezavisnih stručnjaka, ni američka FDA, ni bilo koja nacionalna agencija u Svijetu, nisu proveli nezavisna istraživanja radi provjere ispunjenosti obaveznih kriterija za hitnu upotrebu ovih proizvoda, niti su objavili bilo koju nezavisnu naučnu studiju, o njihovoj neophodnosti, sigurnosti i efikasnosti, iako su sve nacionalne agencije bile dužne provesti sopstvena i nezavisna istraživanja o toj temi, jer je FDA američka nacionalna organizacija, koja nema nikakve nadležnosti van USA.

Ovo tim prije što su, prema rezultatima velikog broja nezavisnih istraživanja, dostupna adekvatna alternativna sredstva liječenja za liječenje ove navodne bolesti.

Dokazi da su Covid „vakcine“, Covid „pasoši“ i kompletna „pandemija“ i mjere planirani i pripremljeni prije više godina

Postoji puno činjenica koje upućuju na mogućnost organizovane i planske pripreme svih današnjih događaja u vezi Covid „pandemije“, a ovde će, zbog ograničenosti prostora, biti ukazano samo na slijedeće činjenice:

„Vakcinalne pasoše“ Evropska unije je pripremala najmanje GODINU prije početka „pandemije“, jer predložene mjere protiv Covid-a, koje su javnosti predstavljene kao improvizovne hitne mjere, postoje još prije pojave bolesti, o čemu svjedoče dva dokumenta EU, objavljena 2018. godine„Stanje povjerenja u vakcinu za 2018.“ i tehnički izvještaj pod naslovom „Dizajniranje i implementacija informacionog sistema za imunizaciju“, koji su kombinovani u „Mapu puta za vakcinaciju“ za 2019. godinu, koja je (između ostalog) uspostavila i „studiju izvodljivosti“ o pasošima za vakcine, koja počinje 2019. godine, a završava se 2021. godine.

Konačni zaključci ovog izvještaja objavljeni su u septembru 2019. godine, i to samo mjesec dana prije “Događaja 201, koji predstavlja “Vježbu” koja je “predvidila” pandemiju samo nekoliko sedmica prije „otkrića“ navodnog „virusa“ SARS-COV-2, i nekoliko mjeseci prije nego što je SZO zvanično proglasila „pandemiju“.

Događaj 201, su sponzorisali Fondacija Bill i Melinda Gates i savez vakcina GAVI, a organizovali i proveli Svjetski ekonomski forum i Univerzitet Johns Hopkins  u oktobru 2019. godine,  kao vježbu zasnovanu na zoonotskom koronavirusu kojim je započela svjetska pandemija.

Organizatori su u novembru 2019. godine objavili svoje nalaze i preporuke kao “poziv na akciju”, a mjesec dana kasnije, Kina je zabilježila prvi slučaj “Covida”.

Podaci WITS-a

WITS (The World Integrated Trade Solution – https://wits.worldbank.org/), – Svjetsko integrisano trgovinsko rješenje – predstavlja softver koji omogućava pristup podacima o međunarodnoj trgovini robom, tarifnim i necarinskim mjerama (NTM).

WITS se predstavlja kao zajednička inicijativa Svjetske banke, UNCTAD-a, UNSD-a, WTO-a i drugih, i prati niz međunarodnih podataka o trgovini robom po proizvodima putem Harmonizovanih kodova za opis robe i kodiranja.

Na njihovoj web stranici mogu se pronaći podaci o trgovini raznim vrstama roba, među kojima je i kategorija „Medicinski setovi za testiranje“, koje su Svjetska zdravstvena organizacija i Svjetska carinska organizacija uvrstile u listu ključnih COVID-19 proizvoda, kako bi im bilo lakše pratiti njihovu trgovinu.

Podaci iz WITS svjetske baze podataka o trgovini određenim medicinskim proizvodima (koji se sada klasifikuju kao ključni za rješavanje Covid-19), pokazuju da, do 2016. godine, PCR i antigenski testovi, kao i dijagnostički insturmenti i aparati za takve testove, nisu kupovani, ili da njihova kupoprodaja nije registrovana, a da su bili predmet kupoprodaja u ogromnim količinama tokom 2017., 2018. i 2019. godine, iako u to vrijeme nije bilo proglašenih pandemija, niti epidemija, što takođe upućuje na sumnju da je Covid pandemija bila unaprijed planirana i pripremana.[9]

[1] Dr David Nabarro, specijalni izaslanik Svjetske zdravstvene organizacije za Covid-19 opisao je karantine kao “globalnu katastrofu” u oktobru 2020 .:

„Mi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne zagovaramo karantine kao primarno sredstvo kontrole virusa […] čini se da bismo do sljedeće godine mogli imati udvostručenje svjetskog siromaštva. Možda ćemo barem udvostručiti neuhranjenost djece […] Ovo je strašna, užasna globalna katastrofa.“

Izvještaj UN -a iz aprila 2020. upozorio je na 100.000 djece ubijene zbog ekonomskih posljedica zatvaranja, dok se još desetine miliona suočavaju s mogućim siromaštvom i glađu.

[2] Uprkos tome, SZO , CDC , ECDC i NHS svi “preporučili” da pacijenti sa Covidom budu ventilisani, što se, prema nekim kritičarima, može smatrati poticanjem na potencijalno nehatno ubistvo, i što moglo objasniti eventualno povećanje mortaliteta u 2020./21. godini.

[3] Više detalja vidjeti na:

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-10/COVID-Anderson.pdf?fbclid=IwAR3nJP_viROdHag4jHwtLLWnE_O0nVQXLMRm9xxTUFnohq5OwZeSu_ahfrg,

[4] O tome, pored ostalog, govori i studija: Proboj vakcine BNT162b2: kliničke karakteristike 152 potpuno vakcinisanih hospitalizovanih pacijenata sa COVID-19 u Izraelu, objavljena 06. jula 2021., DOI: https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.06.036 – čiji zaključci se mogu vidjeti na:

https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(21)00367-0/fulltext),

[5]https://pravoipravda.info/file/otvoreno-o-finansijskim-manipulacijama/8
https://pravoipravda.info/file/otvoreno-pismo-o-pandemiji-pdf/7
https://pravoipravda.info/file/otvoreno-pismo-o-vakcinama/9

[6] Više o biću ovih krivičnih djela vidjeti u prilogu: KRIVIČNA DJELA KOJA BI POTENCIJALNO MOGLA BITI POVEZANA SA COVID MJERAMA I POLITIKOM

[7] Ugovor se može pogledati na: http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/Albania-Pfizer.pdf

[8] Vidjeti prilog: NEKE OD NAVODNIH OPASNOSTI KOJE VREBAJU IZ COVID „VAKCINA“

[9] https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2016/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2016/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2016/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/902780

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200#:~:text=In%202018%2C%20Top%20importers%20of,1%2C676%2C833.03K%20%2C%2016%2C201%2C200%20Kg

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2019/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200#:~:text=In%202019%2C%20Top%20importers%20of,1%2C742%2C677.24K%20%2C%2017%2C378%2C500%20Kg

Stope smrtnosti i zaraznosti od Covida rastu u više „vakcinisanim“, a padaju u manje „vakcinisanim“ zemljama?

Mnogi naučnici takođe tvrde da je primjena ovih „vakcina“ u praksi pokazala, ne samo da rezultiraju ogromnim brojem štetnih posledica, uključujući i smrt i teške oblike invalidnosti, nego i da služe kao izvor za širenje simptoma koji se pripisuju navodnoj bolesti Covid-19, tako da su trenutno najveće stope smrtnosti i najveće stope zaraze od te bolesti upravo u zemljama u kojima su najveće stope „vakcinacije“ tim proizvodima, a najmanje u zemljama u kojima su se najmanje koristili ovi nedovoljno ispitani farmaceutski proizvodi.

Odstupanja od tog pravila objašnjavaju manipulacijama sa PCR testovima, čiji rezultati se mogu „štimati“ u zavisnosti cilja i potrebe (povećavanjem ili smanjivanjem praga broja ciklusa (Ct) ponavljanja, što je na kraju priznala i SZO[1]

Dokazi o smrti, invalidnosti i drugim teškim posledicama Covid „vakcina“

Obaveza preispitivanja dosadašnje prakse čini se posebno važna za ljekare koji vrše „vakcinisanje“ takozvanim Covid „vakcinama“, kao  i sve one koji svakodnevno, neodgovorno, i neargumentovano, pozivaju građane da im se u tijela ubrizga sadržaj tih farmaceutskih proizvoda, čija potreba, sigurnost i efikasnost nisu ni dovoljno, ni objektivno, a ni nepristrasno ispitani, i čije dosadašnje posledice, za samo osam ili devet mjeseci primjene, prema izvještajima američkog VAERS-a, djeluju užasavajuće i poražavajuće.

Prema poslednjim izvještajima američkog VAERS-a, za svega oko osam – devet mjeseci upotrebe, Covid “vakcine” su prouzrokovale mnogo više prijavljenih smrti i drugih teških neželjenih događaja, nego što ih je prijavljeno od svih drugih vrsta vakcina zajedno (uključujući i sve vrste vakcina protiv gripe) za proteklih 30 godina.

VAERS je federalni američki Vaccine Adverse Event Reporting System koji je uspostavljen 1990. godine[2].

Radi se o sistemu dobrovoljnih medicinskih izvještaja, za koji se procjenjuje da čine samo 1% (vidi Lazarusov izvještaj[1]) od ukupnih povreda od vakcina (neki istraživači tvrde da se u VAERS-u zabilježi više od 1%, ali manje od 10% od ukupnog broja takvih događaja).

OpenVAERS Project omogućava pretraživanje izvještaja bez potrebe sastavljanja napredne pretrage.[2]

Od 1990. godine, do 10. septembra 2021. godine, u VAERS-u je bilo zabilježeno UKUPNO: 1,519,354 izvještaja o neželjenim događajima od svih vakcina zajedno , među kojima i 701.559 neželjenih događaja zabilježenih samo od COVID “vakcina”.

Od toga, samo od COVID “vakcina” zabilježeno je 14.925  prijavljena smrtna slučaja, dok je od SVIH vakcina ZAJEDNO (uključujući i Covid „vakcine“) prijavljeno UKUPNO  23.817 smrtnih slučajeva.

Isto tako, zabilježeno je 60.741 prijavljenih hospitalizacija od COVID “vakcina” i 138.596 ukupno prijavljenih hospitalizacija od SVIH vakcina ZAJEDNO (uključujući i hospitalizacije od Covid „vakcina“).

Ni podaci evropske EudraVigilance (baza podataka o neželjenim događajima od vakcina, koja se, za zemlje Evropske unije, vodi pri Evropskoj agenciji za lijekove – https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_hr), nisu ništa manje užasavajući.

Prema podacima EudraVigilance, u njihovoj bazi podataka je, do 11. septembra 2021. godine, prijavljeno 24.526 smrtna slučaja, te 2.317.495 ostalih ozleda, i to nakon upotrebe četiri eksperimentalne Covid-19 “vakcine”:

Konačno je i zvanična struka priznala da Covid “vakcine” ubijaju i da nema kliničkih dokaza koji dokazuju njihovu korist

Posebno je bitno da su čak i stručnjaci FDA (Američke Uprave za hranu i lijekove) na nedavnom javnom sastanku savjetodavnog odbora održanom dana 17.09.2021. godine, napokon otkrili mnoštvo šokantnih podataka o „vakcinama“ protiv Covid-19, tvrdeći da ovi farmaceutski proizvodi ubijaju najmanje 2 osobe na svaki 1 spašeni život, da nema kliničkih dokaza koji dokazuju njihovu korist, niti podataka i dokaza o dugoročnim rizicima, ali da

[1] https://openvaers.com/images/r18hs017045-lazarus-final-report-20116.pdf

[2] https://openvaers.com/index.php

[3] Vidjeti na https://healthimpactnews.com/2021/24526-deaths-2317495-injuries-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/

ima dokaza da ubijaju više ljudi nego što spašavaju i da se srčani udari događaju 71 puta češće nakon ovih vakcina u odnosu na bilo koju drugu vakcinu.[1]

Vakcine kao bio-oružje

Kao jedan od mnogobrojnih naučnih dokaza o tome da se vakcine mogu upotrijebiti i kao bio-oružje, može poslužiti i članak iz 2002. godine, preuzet sa: UCLA – Univerzitet Kalifornija Los Anđeles – “University of California at Los Angeles”, u kome, gotovo proročki, piše:

Ako i kada dođe do bio-terorističkog napada u vidu patogena ili agenasa odgovornih za pandemiju, vjerovatno će biti raspršeni putem:

 1. A)chemtrailsa,od strane vladinih aviona i / ili bespilotnih letilica,
 2. B) US poštanskih uslugau vidu praškastih uzoraka,
 3. C) vlade i medicinskih ustanova preko zagađenih vakcinaili
 4. D) prenosne petrijevke.

Mnoštvo nedavnih medicinskih istraživanja ukazuje da vakcine više nisu sigurne i da mogu uzrokovati ozbiljne neurološke probleme, napade, autizam, pa čak i smrt

Nedavni napor medicinske i vladine ustanove u Americi da učine vakcine obaveznim mogao bi stupiti na snagu nakon pandemije u kojoj će biti proglašen vojni zakon i uskraćene lične slobode poput prava na odbijanje vakcina.

U velikoj pandemiji vezanoj uz bio-teror, zagađene vakcine biće na kraju odgovorne za ubijanje 99% žrtava.

Naslov: Politiziranje vakcina Datum: 18. novembra 2002. Izvor: UCLA[2]

Zaključci, prijedlozi i sugestije

Na osnovu svega izloženog čini se razumnim zaključiti:

 1. Da mjere stručnih tijela preduzetih povodom navodne epidemije i pandemije bolesti Covid-19, nisu u skladu sa zakonima, ustavima i međunarodno-pravnim dokumentima, te da administrativna i stručna tijela i organi nisu nadležni ni ovlašteni da odlučuju o ljudskim pravima i obavezama vezanim za predmetnu “pandemiju”, a pogotovo o pravu na slobodu kretanja, rada, liječenja, i sl., ili o obavezama nošenja maski, PCR i drugih testiranja, vakcinisanja, i sl., budući da u demokratski uređenim društvima o tome mogu odlučivati isključivo sudovi, i to po unaprijed utvrđenoj zakonskoj proceduri, i uz pravo na efikasne pravne lijekove protiv sudskih odluka donesenih u takvim postupcima.

[1] Cijeli osmosatni snimak sastanka može se pogledati  ovdje , a bitniji komentari sa sastanka na videu – blob:https://videopress.com/cf4d6f0e-1379-48ea-b593-643911e18d84

Više o tome na: https://theexpose.uk/2021/09/20/fda-experts-covid-vaccines-killing-people-beating-twitter-censorship/

[2] https://sites.google.com/site/bioterrorbible/VACCINES/vaccines-as-bio-weapons

 1. Da donošenje i produžavanje tih mjera nije imalo, i još uvijek nema dovoljno činjeničnog, naučnog i, posebno, razumnog opravdanja, i da njihovo dalje održavanje na snazi vodi u sve veće kršenje ljudskih prava i sve teže zdravstvene i ekonomske posledice, koje po mnogim autorima, za sve nacije koje ih primjenjuju, predstavljaju neku vrstu nerazumnog pokušaja kolektivnog samouništenja.

 

 1. Da iz navedenih, i mnogih drugih razloga, ove mjere nisu primjenjive, zbog čega niko nije dužan da ih poštuje, niti se bilo ko za njihovo neprimjenjivanje može zakonito i pravično sankcionisati, jer nijedno tijelo ili organ u demokratskom društvu nema legitimno pravo prisiljavati građane na činjenja ili nečinjenja kojima sebi (i/ili drugima) čine zdravstvenu i/ili materijalnu štetu.

 

 1. Da svi oni koji su zbog ovih mjera već pretrpili zdravstvenu ili materijalnu štetu, uključujući i naslijednike osoba koje su zbog ovih mjera izgubile živote, imaju pravo na naknadu nematerijalne i/ili materijalne štete.

 

 1. Da treba HITNO obustaviti sve Covid mjere sve dok se njihova neophodnost ne dokaže pouzdano, nepristrasno i bez razumne sumnje.

 

 1. Da treba HITNO zaustaviti postupak „vakcinisanja eksperimentalnim Covid „vakcinama“.

 

 1. Da od donosilaca mjera treba tražiti da, po zakonima o pristupu informacijama javnosti ponude sve bitne informacije, koje se tiču postojanja Covid bolesti, epidemije, pandemije, virusa koji je navodno izaziva, te o neophodnosti, sigurnosti i efikasnosti navodnih Covid „vakcina“.

 

 1. Da svi oni kojima je pismo upućeno, u okviru svojih ovlaštenja, nadležnosti i djelokruga rada, treba da što prije, što ozbiljnije i što detaljnije istraže tvrdnje, nalaze, ocjene i mišljenja stručnjaka na koje se poziva ovo pismo, kao i tvrdnje mnoštva drugih nezavisnih pojedinaca, grupa i organizacija, i da se, nakon toga, ako bude potrebno, detaljno preispita i globala i lokalna Covid politiku, i sve mjere i aktivnosti koje su se do sada preduzimale i koje se namjeravaju dalje preduzimati, uz dalje aktivno uključivanje zakonodavnih tijela.

 

 1. Da nadležni organi prikupe podatke o zdravstvenim i materijalnim posledicama dosadašnje primjene predmetnih mjera, uključujući i mjere koje se tiču „vakcinacija“,  kao i o načinima i uslovima pod kojima su nabavljana medicinska i druga sredstva za borbu protiv ove navodne pandemije, kao i podatke o načinima, uslovima i ugovorima pod kojima su odobravane, nabavljane i primjenjivane „vakcine“ protiv Covida, kako bi se ocijenilo da li se u radnjama pojedinih osoba, uključenih u te postupke i procedure, stiču obilježja krivičnog djela „Zločina protiv čovječnosti (ili, eventualno, nekog od drugih krivičnih dijela).

 

 1. Da se o svim ovim pitanjima, na svim nivoima, iniciraju i organizuju javne skupštinske i druge rasprave i debate, na kojima bi se razmatrala ova i sva druga važna pitanja koja se tiču njihovog jasnog i zakonskog regulisanja, kao i preispitivanje dosadašnje, tekuće i buduće Covid politike.

Stavovi izraženi u ovom pismu su autorovi i ne odražavaju nužno uredničku politiku portala TIP.ba.

(TIP/Foto: Ilustracija)

16 komentara

 • Keep up the amazing work!

 • ufabet911 says:

  naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

 • ufabet911 says:

  Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.

 • ufabet911 says:

  Very well presented. Every quote was awesome and thanks for sharing the content. Keep sharing and keep motivating others.

 • This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

 • ufaland says:

  Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated

 • ufabet says:

  Good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing

 • I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 • ufabet911 says:

  naturally like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

 • ufabet911 says:

  Very well presented. Every quote was awesome and thanks for sharing the content. Keep sharing and keep motivating others.

 • I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

 • ufabet911 says:

  This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place

 • ufaland says:

  I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

 • ufabet911 says:

  I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!

 • ufabet911 says:

  Awesome! Its genuinely remarkable post, I have got much clear idea regarding from this post

 • ufabet says:

  For the reason that the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be renowned, due to its quality contents.

Komentari su zatvoreni.