Video/Foto: Denis Bećirović promovisao knjigu “Teritorijalni ekspanzionizam Srbije prema BiH”

Univerzitetski profesor Denis Bećirović  je u sarajevskoj Vijećnici promovisao knjigu “Teritorijalni ekspanzionizam Srbije prema Bosni i Hercegovini (1804.- 2020.)”.

Riječ je o jednom naučno-istraživačkom poduhvatu koja je rezultat višegodišnjih istraživanja kako u arhivima u zemlji tako i u inozemstvu.

“Zadatak društvenih humanističkih nauka je ne samo da tragaju po površini već da i otkrivaju dubinske strukture. U tom smislu ova knjiga pokušava da da naučni odgovor na određene stvari koje su i danas itekako aktuelne. Politika teritorijalnog ekspanzionizma Srbije prema BiH je danas aktuelna. Suštinske poruke ove knjige jesu da je teritorijalni ekspanzionizam Srbije jedan stalni generator zla na ovim prostorima koji već dugo vremena izaziva destabilizaciju i nemir u jugoistočnoj Evropi”, rekao je za Fenu Bećirović uoči večerašnje promocije.

“Također, to je substancijalna konstanta i suštinsko određenje politike Srbije prema državi BiH. Epilog tog teritorijalnog ekspanzionizma Srbije je katastrofalan što se vidi po stotinu hiljada ubijenih, milionima prognanih, te brojnim razorenim gradovima i naseljima”, izjavio je Bećirović.

Kaže da knjiga ima još jednu poruku, a to je da budućnost BiH i Srbije treba graditi na bazi međusobnog uvažavanja i poštivanja, na jednoj ravnopravnoj saradnji, a ne na tenzijama i teritorijalnim pretenzijama Srbije prema BiH.

Jedan od promotora profesor Mirko Pejanović istakao je da knjiga predstavlja važnu historijsku studiju i rađena je na temelju arhivskih istraživanja i istraživanja relevantne literature.

Ovo je rijetka knjiga koja obrađuje jedan historijski fenomen a to je odnos Srbije prema BiH, posebno u kontekstu teritorijalnih pretenzija u BiH. Obrađena su tri historijska perioda, 19. stoljeće, 20. stoljeće, a posebno u 20. stoljeću period agresije na BiH i poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Autor je došao do veoma značajnih spoznaja i zaključaka i knjiga će biti od velike koristi i studentima humanističkih i društvenih nauka, naučnoj javnosti i svima koji se bave društvenim razvojem BiH”, kazao je za Fenu Pejanović.

Prisutnim gostima na promociji obratila se promotorka Benjamina Karić smatrajući da je knjiga Denisa Bećirovića veoma značajna.

“Ona daje veliki doprinos izučavanju historije Bosne i Hercegovine, ali posebno različitih ekspanzionističkih namjera koje su često bile usmjerene prema našoj BiH. Ova knjiga daje odgovore na mnoga pitanja i ona je pionirski poduhvat jer knjigu poput ove do sada nismo imali priliku vidjeti na našem tržištu”, poručila je Karić.

(TIP)