Intervju/Direktor Doma zdravlja Tuzla dr Suad Bijedić za TIP: ‘Završen proces digitalizacije i informatizacije što će poboljšati kvalitet i brzinu zdravstvene usluge’

U intervjuu za TIP direktor Doma zdravlja ‘Dr Mustafa Šehović’ Tuzla, dr Suad Bijedić ekskluzivno je otkrio da je završen proces digitalizacije i informatizacije u ovoj ustanovi  što  će poboljšati kvalitet i brzinu zdravstvene usluge. Kazao je da se u Domu zdravlja Tuzla dnevno pruži oko 10.000 zdravstvenih usluga i u specifičnim uslovima koje je uzrokovala pandemija koronovairsa. U toku je nabavka dva moderna sanitetska vozila sa opremom u vrijednosti od 300.000 KM.

Veliki jubilej

TIP: Dom zdravlja ‘Dr Mustafa Šehović’ Tuzla, kao najstarija  zdrvatsvena ustanova u BiH primarnog nivoa, obilježava veliki jubilej, 98 godina postojanja i rada. Nije mala stvar…?

Dr Bijedić: U pravu ste. Najstarija smo zdravstvena ustanova ova vrste u Bosni i Herceogovini. Prije nas je u bivšoj Jugoslaviji osnovan samo Dom zdravlja ‘Dr Andrija Štampar’ u Zagrebu u proljeće 1923. godine, a kod nas u jesen iste godine. Trenutno u Domu zdravlja Tuzla radi 710 uposlenika koji rade u bazičnom lokalitetu, dakle u samom Domu zdravlja Tuzla, i na 22 vanjska lokaliteta. Ponosni smo na sve ono što smo do danas uradili.

Za osam mjeseci 2021. urađeno 3.130.386 pregleda i usluga

TIP: U kakvim uslovima funkcioniše Dom zdravlja Tuzla, uspjevate li pružiti adekvatnu primarnu zdravstvenu zaštitu građanma Tuzle?

D Bijedić: Građani Tuzle bi trebali da znaju da je u prošloj godini u Domu zdravlja Tuzla pruženo 3.567.460 zdravstvenih usluga i pregleda. To je otorilike oko 10.000 zdravstvenih usluga dnevno, uprkos tome što imamo pandemiju koronavirusa. Za osam mjeseci 2021. godine urađeno je 3.130.386 pregleda i usluga. Dakle, smatram da, uprkos nedostatku finansijskih sredstava u zdravstvu, pružamo adekvatnu zdravstvenu zaštitu građanima Tuzle ali i svim onima kojima je ona potrebna, a u datom trenutku se nalaze na teritoriji našeg grada.

Foto: TIP.ba

Nedostatak finansijskih sredstava

TIP: To je zaista veliki broj pregleda i usluga koji bi trebali da prate i velika finansijska izdvajanja za zdravstvo. Kako stojite sa finansijama?

Dr Bijedić: Potrebna su ogromna finansijska sredstva. Ono što svi trebaju da znaju da isto košta bilo koji aparat, reagens, lijekovi sl. u Domu zdravlja Tuzla kao i u zdravstvenoj ustanovi u Njemačkoj, Švedskoj itd. Mi se trudimo da sa ograničenim sredstvima pružimo što više našim pacijentima. Budžet Tuzlanskog kantona iznosi oko 275 miliona KM, imamo oko 450 hiljada osiguranika. Treba znati da se hitne medicinske usluge pružaju i neosiguranicima koji se u datom momentu nađu na teritoriji Tuzle. Kada se izračuna dobijelmo da se izdvaja oko 600 KM po jednom osiguranom licu, a po danu to iznosi oko 1.80 KM za osiguranika. I to bi bilo kada bi se sva sredstva namjenila osiguranom licu koji je stanovnik Tuzle. Međutim, iznosi koje sam naveo se dijele dalje na bolničku i vanbolničku zdravstvenu zaštitu.Tako da nama za liječenje ostaju zaista minimalna sredstva. I pored toga, u ovakvim uslovima, mi imamo dosta savremenu medicinsku opremu, sanitete itd. Kvalitet imamo, ali na kvantitetu se uvijek može i mora raditi. Također, treba mijenjati normative i standarde kada su u pitanju kadrovi na nivou Federacije BiH. Treba nam veći broj zdravstvenih radnika. Starosna struktura uposlenih je granična i u narednom periodu očekuje nas veliki odliv kadrova.

Završena digitalizacija i informatizacija: Poboljšanje kvaliteta i brzine zdravstvene usluge

TIP: Uprkos poteškoćama vi nastavljate sa projektima koji će unaprijediti vaš rad i pružiti bolju uslugu pacijentima. Jedan od njih je upravo aktuelan, a odnosi se na  proces digitalizacije i informatizacije ove zdravstvene ustanove. Šta to podrazumijeva?   

Dr Bijedić: Mi smo i u vremenu pandemije uspjeli da proces digitalizacije i informatizacije cijelog Doma zdravlja Tuzla privedemo kraju. Radio je ambulantni i labratoriski informacioni sistem, to je bilo vidljivo  i mimo Doma zdravlja Tuzla. Sada smo kompletnu radiologiju, službu ATD plućne i mamografe uvezali u jedinstveni informacioni sistem. Sve ono što se radi u Domu zdravlja Tuzla bit će vidljivo u UKC-u Tuzla i obratno, te neće morati dolaziti do dupliranja labratoriskjih nalaza. To će poboljšati kvalitet i brzinu zdravstvene usluge. Kada je u pitanju radiologija, prednost je što će nalazi sada biti sačuvani trajno. Također, digitalni snimak zahtjeva manju dozu zračenja nego standardna radiologija.

TIP: Dom zdravlja Tuzla je dobijao kritike zbog mamografa koji nije radio. Zašto?

Dr Bijedić: Mamografija je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa i ona pripada bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Međutim, mi smo se samoincijativno uključili još 2007. godine kroz realizaciju projekta, nabavili novce i kupili prvi mamograf. On je instaliran i radi u Domu zdravlja Tuzla iako to ne pripada našoj djelatnosti. Poslije toga smo kupili još jedan mamograf od naših sredstava. Treći mamograf smo dobili od donacije našeg košarkaša Jusufa Nurkića. Mamograf je instaliran i bit će uvezan u jedinstveni informacioni sistem.  Kod nas jedan radiolog radi na 70.000 osiguranika. Tri radiologa rade u Domu zdravlja Tuzla. Dva su na dužem bolovanju nakon korone, trenutno radi samo jedan radiolog. Naš osnivač je Grad Tuzla, a finansiranje Doma zdravlja Tuzla ide sa kantonalnog nivoa u skladu sa standardima i normativima federalnog nivoa. Niz je prepreka da bi Dom zdravlja Tuzla funkcionisao kako treba.

TIP: Uprkos administrativnim preprekama i komplikovanom sistemu, nedostatku finasija, vi ste uradili mnogo toga kako bi pružili što bolju zdravstvenu uslugu vašim korisnicima. Izgrađen je lift, prilazne rampe itd…

Dr Bijedić: Dom zdravlja Tuzla napravljen je prije 50 godina. Rekonstruisali  smo kopletnu Službu hitne medicinske pomoć i odgovorno tvrdim da je najbolja u BiH. Prevazišli smo  arhitektonske barijere koje smo mogli. Uradili smo pristupne rampe. Uradili smo lift kako bi spojili fizikalnu, radiologiju, interno i na trećem nivou očno, ušno i labratoriju. Još imamo nekih arhitektonski barijera koje namjeravamo u narednom periodu  prevazići. Da li će to biti tehnički izvodljivo kazat će struka.

Foto: TIP.ba

Rad u vrijememe pandemije

TIP: Zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom u pandemiji koronavirusa. Jeste li zadovljni kako je Dom zdravlja Tuzla odgovorio i prilagodio se novonastaloj situaciji?

Dr Bijedić: Zadovoljan sam radom uposlenika i podrškom koju smo dobili od Grada Tuzla. Mislim da više nismo mogli učiniti. Higijsko epidemiološka služba i cijelokupni  Dom  zdravlja Tuzla su od početka bili uljučeni u spriječavanju širenja pandemije. Nismo podlegli pritiscima da svi pacijenti dolaze na jedno mjesto ispod šatora ili u kontejner, već smo otvorili 29 prijemno trijažnih mjesta kako bi se smanjile gužve. Sedam je otvoreno u samom Domu zdravlja Tuzla. Vrlo je važno da su cijelo vrijeme radile sve službe u Domu zdravlja Tuzla. Uspjeli smo spriječimo postavljanje dezinfekcionih tunela sa sumnjivim materijama kojim bi se prskali naši ljudi. Upotrebljavali smo dostupna zaštitna sredstva za naše uposlenike. Nismo mogli da izbjegnemo redove jer svaki dan dolazi oko 10.000 pacijenata. Timovi porodične medicine su davali termine pacijentima kada da se jave na pregled. Uvijek imate slučajeve koji se moraju primiti hitno. Jedini princip su bile medicinske indikacije. Dakle, postoje redovi hitnosti ulaska u zdravstvenu ustanovu. Nemoguće je na neki drugi način organizovati ulazak u DZ Tuzla.

TIP: Da li to znači da uvođenje tzv. ‘redomata’ u DZ Tuzla nije dobra opcija?

Dr Bijedić: ‘Redomat’ je nemoguće uvesti u Dom zdravlja Tuzla.  Ako dnevno imate 3.500 pregleda, i oko 10.000 zdravstvenih usluga ne možete vi pacijentu koji ima infrakt kazati vi ste 123 po redu. Drugi imao moždani, a vi mu kažete vi ste danas 568 na redu. ‘Hladni slučajevi’ dobijaju i sada termin unutar sat vremena i moraju sačekati prioritete. Unutar tog sata može doći do pomjeranja pa nije u prvih, nego u zadnjih 15 minuta svog termina zbog hitnih slučajeva. Jedino po medicinskim indikacijama može biti organizovan ulazak u zdravstvenu ustanovu. U ovim sadašnjim uslovima je nemoguće uvođenje ‘redomata’.

TIP: U Domu zdravlja Tuzla se odvija proces vakcinacije. Jeste li zadovolji odzivom građana?

Dr Bijedić: Bilo je nekih prijedloga da se proces vakcinacije radi u velikim sportskim dvoranama kao što je tuzlanski Mejdan.Nama je to od početka bilo nelogično jer imamo timove porodične medicine i ambulante. Mi smo organizovali vakcinisanje na šest punktova. Zaključno sa 10.11.2021. ukupno je vakcinisano u Tuzli 48.866 građana, od čega prvom dozom 27.287, a revakcinisano je 21.579 građana. Imali smo problema, jer su građani odbijali određene vakcine jer su ‘pročitali’ ili ‘čuli’ da uzrokuju ugruške, neplodnost i sl. Vrlo je važno kazati da nismo imali ni jedne nuspojave. Ovom prilikom pozivam sve da se vakcinišu jer je to jedini način za borbu protiv pandemije koronavirusa.

TIP: Koji su planovi za naredni period?

Dr Bijedić: U toku je nabavka dva sanitetska vozila sa kompletnom opremom vrijednosti do 300.000 KM. U narednom periodu radit ćemo i dalje na zanavljanju medicinske opreme.

(TIP/Razgovarao: Adis Jašarević)