Video/Jedan od predlagača Tuzlak Slađan Ilić (SDP): Nakon 15 godina, mijenja se Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Dom naroda Parlamenta Federacije u četvrtak je usvojio Nacrt zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, koji su predložili Jasmin Duvnjak, Slađan Ilić i Ivo Tadić.

Uvjereni su da ova predložena izmjena može da bude prvi korak ka reviziji cjelokupnog sistema raspodjele javnih prihoda, a ona podrazumijeva da se briše stav dva u članu 9. prema kome se ukida ponder za Kanton Sarajevo, koji trenutno iznosi 2.

– To bi značilo da se omogućava pravednija i poštenija raspodjela javnih prihoda i ravnomjeran regionalni ekonomski razvoj. Shodno načelima fiskalnog federalizma koja se primjenjuju u zemljama federalne strukture obavezno je da resursno jaki na neki način vode računa o resursno slabijim dijelovima zemlje. Uvažamo poziciju glavnog grada ali smatramo da je i interes Sarajeva, kao istinskog centra BiH, da pokaže solidarnost i da predmetne izmjene Zakona ne doživljava kao atak na finansijsku stabilnost Kantona Sarajevo jer se to neće desiti – rekao je Feni šef Kluba Bošnjaka Jasmin Duvnjak.

Šef Kluba Srba Slađan Ilić istakao je da postojeći Zakon zastario i nije aktuelan.

– Svi mi dolazimo iz nekog kantona i svi bi mogli govoriti o neravnomjernoj raspodjeli javnih prihoda. Ovakve prilike bi mogle otvoriti raprave za prikupljanje političkih poena, ali ne želimo da idemo u tom pravcu. Želimo da se eksperti uključe u javnu raspravu o ovom nacrtu. Nije namjera da se bilo kome nešto uzima ili daje, već da pokušamo napraviti što ravnomjerniju raspodjelu javnih prihoda u Federaciji – rekao je Ilić.

Uime Kluba Hrvata delegat Damir Džeba naglasio je da je konačno došlo vrijeme da se pokrenu izmjene navedenog Zakona i da je ovo prvi korak koji vodi u smjeru otklanjanja diskriminacije pri raspodjeli javnih prihoda.

– To će u konačnici donijeti ravnomjerniju raspodjelu i razvoj cijelog područja Federacije i da svi razlozi koji su postajali 2006. godine kada se Zakon donosio te sporni koeficijenti i ponderi više ne vrijede i treba ih ponovo razmotriti. Argumentiranom raspravom na današnjoj sjednici izlasnici koji dolaze sa svih područja Federacije su istakli kako su njihovi kantoni gubili između 200 do 500 miliona KM u posljednjem desetogodišnjem razdoblju – dodao je Džeba.  Na navedeni Nacrt Vlada Federacije je dala negativno mišljenje u kojem stoji da se u razlozima za donošenje Nacrta navodi da ponder za Kanton Sarajevo više nije potreban. Ističe da Nacrt “paušalno predlaže izmjenu dijela formule bez uobziravanja svih elemenata formule iz člana 9. i 12a. Zakona i uključivanja alternativnog elementa u formulu s obzirom na brisanje jednog elementa-dijela formule, čime formula za raspodjelu nije potpuna”.

Vlada smatra da predložena izmjena propisa direktno utiče na budžet Kantona Sarajevo i dovodi do ugrožavanja ravnoteže kantonalnog budžeta ustanovljene postojećom formulom kao i do devijacija u raspodjeli prihoda koje nisu analizirane i popraćene izračunima o uticajima na izvršenje budžeta ovog kantona.

U ovom pogledu Vlada FBiH je ukazala da je u skladu s programom rada Vlade kao i Strategijom reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021.-2025. godina, planirana izrada analiza koje trebaju služiti za izradu novog zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji, kao i izrada samog teksta novog zakona.

Da bi Nacrt zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH bio upućen u javnu raspravu potrebno je da ga odobri i Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

(TIP/Fena)