Parafiskalni nameti u Tuzlanskom kantonu

Usvojena je inicijativa za refundaciju troškova za neporezna davanja prilikom osnivanja gospodarskog društva na području Tuzlanskog kantona.Hoće li biti ozakonjena, zavisi od odluke Vlade.Ekonomisti smatraju kako je ideja inovativna, a gospodarstvenici su skeptični.

Jasmina Weand je prodavnicu dječijih potrepština u maju u Tuzli registrovala kao d.o.o. Već pri samom osnivanju suočila se s velikim troškovima

Osnivački kapital, naravno. Osnivački akt koji je, mislim, oko 500 maraka, naravno sudske takse 350, pa onda 150 maraka isto uplate za rješenja, statistika i ostalo, mislim oko 30 do 40 maraka. Uglavnom, sve ukupno izađe oko 2.000 maraka za pokretanje˝, kazala je vlasnica prodavnice dječijih potrepština Jasmina Weand.

Bude li inicijativa zastupnice u Skupštini Tuzlanskog kantona Mirele Trepanić-Grbešić ozakonjena, novac uložen u osnivanje privatnog biznisa mogao bi kasnije biti iskorišten kao kapital za širenje poslovanja iliupošljavanje novih ljudi.

Ovu ideju, ekonomski analitičar, Admir Čavalić smatra inovativnom i lako izvodljivom.

“Pokušava se raditi na jačanju privredne baze koja će dugoročno puniti budžet, a u kratkom roku, ovo nije veći budžetski trošak naročito razumijevajući da neće svaki poduzetnik, privrednik koji registruje biznis koristiti ove benefite˝, izjavio je ekonomski analitičar Admir Čavalić.

Kasim Selimović, koji se godinama bavi privatnim biznisom, nije optimista u vezi s realizacijom ove ideje. Kaže da nikada nije doživio da bilo koji nivovlasti u BiH zaista pomogne u stvaranju boljeg poslovnog okruženja.

“Ja ne vjerujem da će to da zaživi, da će neko da se odrekne bilo čega što puni budžet na svoju štetu, a u korist privrede. Tako da, evo, ta inicijativa je jako dobra koja je pokrenuta od određenih parlamentaraca, ali da će zaživjeti i da će dati efekte, sumnjam˝, rekao je Kasim Selimović, Odbor za trgovinu i turizam Gospodarske komore Tuzla.

Analiza urađena za potrebe ove inicijative na osnovu hiljadu preduzeća registrovanih u Tuzlanskom kantonu ukazuje na to da bi direktne uštede za ove subjekte na osnovu ukidanja plaćanja taksi i naknada bile oko 670 hiljada maraka, što jeste smanjivanje prihoda budžeta. S druge strane, objašnjenje je da bi zapošljavanje u novoosnovanim preduzećima rezultiralo dodatnim prihodima na osnovu plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, penziono i invalidsko osiguranje, te bi dio ovog novca svakako bio vraćen u budžet Tuzlanskog kantona i budžete općina.

(TIP/Izvor: bhrt.ba/Autorica: Enisa Alibalić)