Vlada TK traži intenziviranje aktivnosti na saobraćajnoj deblokadi Kantona

Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak prihvatila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o saobraćajnoj blokadi Tuzlanskog kantona i mjere za njeno prevazilženje. S tim u vezi zatraženo je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, JP Autoceste FBiH i JP Ceste FBiH da intenziviraju aktivnosti na realizaciji strateških projekata za Tuzlanski kanton u oblasti cestovne infrastrukture, i to izgradnjom autoceste Tuzla – Brčko – Orašje i autoceste Tuzla – Žepče kao dijelova autoceste Sarajevo-Beograd, kao i modernizacijom magistralne ceste M-18 Tuzla-Sarajevo. Današnji Zaključak dostavit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Kako se u Informaciji navodi, Tuzlanski kanton je najmnogoljudniji i najrazvijenija je industrijska regija u Bosni i Hercegovini, u kojem se do današnjeg dana nije izgradio niti jedan metar autoceste ili brze ceste. U prilog ovoj zapostavljenosti govori i činjenica da je u Tuzlanskom kantonu registrovano oko 20% od ukupnog broja registrovanih vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine i oko 12% od ukupno registrovanih vozila u Bosni i Hercegovini. Ti su procenti sigurno još i veći jer značajan broj vozila privrednih društava koja posluju na području našeg kantona, a sa sjedištem u Sarajevu, se registriraju i glavnom gradu iako dominantno saobraćaju na području našeg kantona.

Planom rada JP Autoceste Federacije BiH za 2020. godinu planirano je provođenje aktivnosti izrade idejnog i glavnog projekta autoceste Tuzla – Brčko – Orašje, nakon čega bi će se pristupilo utvrđivanju finansijske konstrukcije za projekat  autoceste Tuzla – Brčko – Orašje. Za navedeni projekat ranije su urađene Studije izvodljivosti, te druge Studije, a aktivnosti na izgradnji ove ceste, iako su počele još 1997. godine još uvijek nisu realizirane.

Izgradnjom autoceste na području Tuzlanskog kantona obezbijediti će se saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona i povezivanje Tuzlanskog kantona sa evropskim koridorima, prvenstveno sa autoputem A1. Na ovaj način će se otvoriti cestovni saobraćaj prema ključnim zemljama regije i Europe, na jednoj strani i Sarajevom kao glavnim gradom i privrednim centrom, te dalje prema jugu na drugoj strani.

Time će se omogućiti će se brži protok roba, usluga i putnika, a time i brži privredni razvoj Tuzlanskog kantona.

Uporedo s ovim, modernizacijom dionice magistralne ceste M-18 Šićki Brod – Kladanj obezbijedilo bi se znatno poboljšanje stanja postojeće mreže cesta kojim se Tuzlanski kanton povezuje sa ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, te bi se obezbijedila brža i bolja veza Tuzlanskog kantona sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine, te ostalim dijelovima BiH. Pored navedenog, omogućio bi se ubrzan razvoj zračne luke Međunarodni aerodrom Tuzla, te bi se omogućilo korištenje navedene zračne luke za potrebe šire populacije koja gravitira u i van projektnog područja magistralne ceste M-18 Tuzla – Sarajevo. Konačan cilj je skratiti vrijeme putovanja iz Tuzle do Sarajeva sa 2,5 na 1,5 sati, te znatno povećati sigurnost učesnika u saobraćaju na ovom putnom pravcu.

Zbog svega navedenog Vlada je danas donijela navedeni Zaključak te ga uputila Skupštini na dalje postupanje.

Imajući u vidu širi značaj ovih aktivnosti, u narednom periodu Vlada Tuzlanskog kantona će oko ove inicijative nastojati da okupi i širi krug zainteresiranih subjekata. Prije svih to se odnosi  predstavnike Posavskog kantona i Brčko Distrikta, te gradova i općina koje gravitiraju ovom putnom pravcu, a čiji je razvoj umnogome limitiran i uslovljen poboljšanjem putne infrastrukture i kvalitetnijim prometom roba i usluga.

(TIP)