Zbog odluke o prekidu rada Rudari Kreke najavljuju štrajk, proteste i tužbe

Zbog smanjenja obima poslovanja i gubitaka, 600 rudara Rudnika Kreka bit će poslano kući, ali neće ostati bez primanja. Odluku o prekidu rada potpisao je v.d. direktora Husein Trumić.

Sindikalna organizacija ovog rudnika ovu Odluku smatra katastrofalnom, stoga će organizirati štrajk i proteste. S druge strane, u Elektroprivredi tvrde da ovaj proces vodi ka ozdravljenju rudnika i da neće doći do njegovog gašenja.

Ovo je Odluka o prekidu rada zbog privremenog zastoja u proizvodnji i pada prihoda u Rudniku Kreka. Direktno se tiče 30 posto radnika u Organizacionoj jedinici Dubrave. Za vrijeme prekida rada radnicima će biti isplaćivano 60 posto osnovne plaće a na posao bi trebali biti vraćeni kada se steknu uslovi za normalan rad. U Sindikatu tvrde da ova Odluka nema uporište ni u jednom zakonskom aktu.

“U Rudniku Kreka prosječna plata je 1082 marke možete li zamisliti šta to znači za radnike koji, 60 posto njih ne može zaraditi tu prosječnu platu”, rekao je Zuhdija Tokić, Predsjednik Sindikata Rudnika Kreka.

Odluka o prekidu rada vodi protestima i organizaciji štrajka koji je zakazan za 16. August, što u konačnici ima i potpunu obustavu proizvodnje.

“Vidjećete na koji način i kako će rudari Kreke odgovoriti a podržani od svih rudara rudnika iz Koncerna, jer ovo ne ide. Kreka je pokusni kunić”, dodaje Tokić.

“U ogromnoj većini slučajeva smo u jednom rudarskom borbenom frontu. Mi nećemo odustati od borbe koja su definisana Zakonom i podzakonskim aktima”, rekao je Predsjednik Sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.

U menadžmentu Elektroprivrede tvrde da ovakva Odluka o prekidu rada ne može uzrokovati zatvaranje rudnika i podsjećaju da je Rudnik Kreka u prošloj godini iskazao gubitak viši od 30 miliona maraka. Gubici su izraženi i u ovoj godini.

“Sve ove mjere u suštini su pokušaj da se Rudnik Kreka spasi. Onaj koji kaže da su to mjere koje vode Rudnik Kreka u gašenje, nažalost svojim aktivnostima čini to da Rudnik Kreka ne da ode u gašenje, već da ode u stečaj”, rekao je Admir Andelija generalni direktor Elektroprivrede BiH.

Sindikat oštro odbija ove mjere i poručuje rudarima da Sindikat ima snage, znanja i moći da spriječi provedbu ovakvih, kako navode, nezakonitih, avanturističkih i inat odluka, za koje nema opravdanja.

(TIP/Izvor: federalna.ba/Autor: Dino Durmić)