Žrtve nasilja uskoro će zakonom moći odrediti „osobu od povjerenja“

Dom naroda Parlamenta Federacije u četvrtak  je usvojio dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici kako bi se u cilju zaštite žrtve uveo novi institut „osoba od povjerenja“.

Budući da ga je ranije usvojio i Predstavnički dom omogućeno je da stupi na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH.

– Sada će žrtva nasilja imati pravo odrediti osobu od povjerenja koja može biti prisutna u svim postupcima i radnjama propisanim ovim Zakonom u koje je uključena žrtva. Sudovi i drugi organi su obavezni omogućiti prisustvo osobe od povjerenja u svim postupcima i radnjama – rekao je pomoćnik federalnog ministra pravde Damir Šapina na sjednici Doma naroda.

Pojašnjava da je osoba od povjerenja član porodice ili druga fizička osoba ili zaposlenik organa skrbništva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije, u koju žrtva nasilja ima povjerenja.

– Razlozi za donošenje ovog zakona leže u činjenici da su se u praksi zakonodavstva koje uređuje pitanja procesuiranja slučajeva nasilja u porodici uočile manjkavosti. Naime, žrtva je sama u postupcima pred različitim organima kao što su centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove i druge odnosno žrtva je bez pravne pomoći, nema status stranke u postupku i često je izložena dodatnoj traumi. Sada to više neće biti slučaj  – dodao je Šapina.

Dopune Zakona su u potpunosti usklađene s evropskom pravnom stečevinom.

(TIP/Fena/Foto: Harun Mahmutović)