Upozorenje Ministarstva obrazovanja i nauke TK

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK zaprimilo je i prve pritužbe pojedinih kandidata koji su se namjeravali prijaviti na konkurs za prijem u radni odnos u školama na području TK. Pritužbe se tiču radnog vremena pojedinih škola, koje nije ispoštovano. S tim u vezi, reagovali su iz Ministarstva obrazovanja TK i upozorenjem podsjetili menadžment škole da se radno vrijeme mora poštovati i da pojedine škole ne mogu biti zatvorene, prenosi Federalna.ba.

“Imajući u vidu pritužbe kandidata da su pojedine škole zatvorene tokom konkursne/oglasne procedure, te da time nisu u mogućnosti predati prijavu na konkurs/oglas za prijem u radni odnos, upozoravamo škole da su tokom konkursne/oglasne procedure dužne preuzimati prijave i druga pismena, radnim danom u periodu od 8 do 15 sati. Podsjećamo, tekstom konkursa/oglasa za prijem u radni odnos utvrđeno je da „traženu dokumentaciju u originalu, ovjerenoj ili neovjerenoj kopiji, kandidat dostavlja neposredno na protokol škole ili preporučeno putem pošte (na adresu škole), u zatvorenoj koverti“, saopćeno je iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

(TIP)